Lerarentekort loopt dit jaar verder op: 1 op de 10 banen basisschool niet vervuld, tekort van 9700 voltijdsbanen

Lerarentekort loopt op: 1 op de 10 banen basisschool niet vervuld.

Lerarentekort loopt op: 1 op de 10 banen basisschool niet vervuld. Foto: ANP

Het lerarentekort is dit jaar verder opgelopen, schrijven onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Basisscholen komen 9700 voltijdsbanen tekort, goed voor 9,5 procent van het totaalaantal leraren dat nodig is. Vorig jaar ging het nog om een tekort van 9,1 procent.

Schoolleiders zijn nog moeilijker te vinden. Het tekort hieraan bedraagt 13,6 procent op basisscholen. In de vijf grootste gemeenten zijn de tekorten verhoudingsgewijs het grootst. Ook hebben scholen die vaak te maken hebben met onderwijsachterstanden meer moeite om leraren te vinden.

Op de middelbare scholen lopen de tekorten eveneens op. De ministers melden niet hoe groot die tekorten zijn, maar zien wel dat het aantal vacatures toeneemt. De bewindsmannen zien bovendien dat er sprake is van ,,verborgen tekorten” in het voortgezet onderwijs. ,,Deze ontstaan bijvoorbeeld als vakken tijdelijk uitvallen, een vak voor minder uur of zelfs niet meer wordt aangeboden”, schrijven zij.

Het kabinet heeft het afgelopen jaar getracht het lerarentekort terug te dringen door de salarissen van basisschoolleraren te verhogen, zodat zij net zoveel verdienen als hun collega’s in het middelbaar onderwijs. In de zomer besloten de onderwijsministers om meer geld uit te trekken voor zij-instromers en studievoorlichting, zodat voldoende studenten beginnen aan een lerarenopleiding.

Zeer kritisch

De Rekenkamer liet zich afgelopen voorjaar zeer kritisch uit over het Nationaal Programma Onderwijs. Deze miljardeninvestering heeft als doel om de tijdens de coronapandemie opgelopen onderwijsachterstanden in te halen, maar heeft ervoor gezorgd dat de tekorten op sommige plekken zijn toegenomen. De vraag naar leerkrachten is opgelopen door de geldinjectie en dat is nadelig voor scholen met de grootste risico’s op achterstanden.

Wiersma en Dijkgraaf zeggen dat er veel in gang is gezet, ,,maar dat de aanpak tot nu toe te versnipperd en soms te vrijblijvend” is. Zij willen ervoor zorgen dat scholen meer gaan samenwerken om de tekorten op te lossen in plaats van te concurreren om leraren. De bewindsmannen zijn van plan om een landelijke organisatie op te richten die dit soort samenwerking in goede banen leidt.

Donderdag debatteren de ministers met de Tweede Kamer over onder andere het lerarentekort. Parlementariërs eisten vorige maand al dat het kabinet op dit vlak meer actie onderneemt. Zo wil een meerderheid dat leraren sneller een vast contract krijgen en dat er aantrekkelijkere regelingen komen voor zij-instromers.