Leeuwarder wijken vijf keer in top tien arme wijken

FOTO LC

FOTO LC

Vijf Leeuwarder wijken staan in de top tien van gemeenten waar armoede het sterkst gestegen is: de Wielenpôlle, Schepenbuurt, Schieringen, Vrijheidswijk en Bilgaard.

Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2016’ over de periode 2013 - 2015, dat de leefsituatie van kinderen in gemeenten in beeld brengt op basis van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag.

De stad Leeuwarden is gezakt naar de achtste plaats op de gemeenteranglijst.

Volgens Defence for Children is sprake van een groeiende kloof in de samenleving tussen wijken waar kinderen in armoede opgroeien en gunstiger wijken. Dat geldt ook voor Leeuwarden; de top honderd van de meest gunstige wijken om op te groeien telt drie in Leeuwarden.