Leeuwarder studenten verdeeld over online college: 'Het niveau keldert enorm'

FOTO PIXABAY

Het schooljaar is net begonnen en vrijwel alle studenten van de hogescholen in Leeuwarden volgen hun colleges vanuit huis. Dat bevalt niet iedereen even goed. ,,Als je hebt ingelogd, kun je daarna net zo goed weer gaan slapen.”

Na meer dan een half jaar online studeren, zijn de meningen verdeeld onder de studenten. Zo is Mark – niet zijn echte naam – ondertussen helemaal klaar met de online lessen. De derdejaars student Hotel Management zit vanaf eind maart al thuis te studeren. ,,Na zo’n lange tijd van online studeren is mijn motivatie compleet verdwenen,” zegt hij. ,,Er is ook weinig stimulans om erbij te blijven. Als de les om half negen begint log je in en kun je daarna bij wijze van spreken weer gaan slapen.”

,,Soms doe ik mooi mijn oortjes in en begin dan de dag, terwijl de les door gaat,” geeft hij toe. ,,Dan zet ik koffie, zit buiten te kletsen met de buurvrouw en als ik mijn naam hoor ren ik even naar mijn laptop om in te checken. Niks aan de hand.”

‘Niveau keldert enorm’

Mark zegt dat veel van zijn medestudenten er op dezelfde manier instaan. ,,Er zijn zelfs studenten die hun studie even stilzetten en dan – met alleen herkansingen – alsnog het semester halen. De online toetsen zijn toch veel makkelijker gemaakt en het is supereenvoudig om te spieken. Echt te bizar voor woorden. Het niveau van onze opleiding keldert zo enorm. Ik zou gemotiveerder zijn als ik de helft van mijn studiegeld terug zou krijgen, want dit is niks.”

Tweedejaars hotelschoolstudent Ashley volgt de komende maanden een module met alleen maar online lessen. ,,Ik heb twee tot drie dagen online college,” zegt ze,,,en dat werkt vrij demotiverend. Het is saai. Soms ‘meeten’ we daarom buiten school in kleine studiegroepen. Zo heb je toch nog een beetje contact en kun je elkaar helpen. Het zou mooi zijn als we op school ook weer wat meer contacturen krijgen, want op deze manier zit er niet zoveel verschil tussen de vakantie en zoals het nu gaat. Beide keren zit ik thuis.”

Docenten missen offline contact ook

Gevraagd om een reactie zegt hogeschool NHL Stenden dat ook zij het contact met de studenten missen. ,,Docenten staan het liefst in de klas en werken liever op school in ateliers met onze studenten samen dan dat ze via een scherm les geven’’, aldus een woordvoerder. ,,Er worden elke week nieuwe interactieve vormen van online lessen ontwikkeld om het onderwijs aantrekkelijk te maken en studenten aangehaakt te houden. Ideaal is het niet maar de kwaliteit blijft op peil.’’

Studenten die zorgen hebben over de kwaliteit van het onderwijs worden serieus genomen, zegt de hogeschool. ,,We benadrukken dat studenten hun zorgen moeten uiten richting de opleiding, dan kan het worden opgepakt.”

,,Er zullen altijd studenten zijn die hun toetsen willen halen door middel van fraude, offline of online,” zegt de woordvoerder verder. ,,Daarvoor nemen we maatregelen, ook voor de online toetsing. Studenten die proberen te frauderen, pikken we er geregeld uit. Toetsen zijn online niet makkelijker dan offline.”

Ook tevreden studenten

Niet iedereen is overigens zo gedemotiveerd als Mark en Ashley. Vierdejaarsstudent Communicatie en Multimediadesign Piter is juist wel blij met de huidige situatie.. ,,Door de online lessen heb ik meer vrijheid en kan ik gewoon zelfstandig bezig gaan,” zegt hij. ,,Soms wijken we voor fysieke lessen uit naar alternatieve locaties zoals de dorpstuin in Snakkerburen en het Leger des Heils. Dat ik verder vier dagen per week online les heb, werkt voor mij juist heel goed.”

Daphne (24) sluit zich daar bij aan. De vierdejaars studente Social Work heeft wel vrede met de online situatie. ,,Je bent wel sneller afgeleid, maar ik vindt dat school goed op de omstandigheden inspeelt.”

Nieuws

menu