Leeuwarden wil komst van meer Antillianen voorkomen

Beeld van de binnenstad van Leeuwarden waar de problemen zich onder meer voordoen. FOTO LC

De gemeente Leeuwarden probeert te voorkomen dat Antilliaanse jongeren vanuit andere steden besluiten te verhuizen naar de Friese hoofdstad.

Dit plan is onderdeel van de Veiligheidsagenda 2019-2023 van de gemeente, waarin de gevaren voor de leefbaarheid staan beschreven. Volgens Leeuwarden is er weliswaar sprake van ‘enige afname’ van overlast door Antillianen in de binnenstad, maar zorgt een kleine groep toch voor toenemende problemen.

Meerdere delicten

De afname in het centrum zou deels te danken zijn aan inspanningen door gemeente en politie op deze groep. Toch zijn, zo staat in de Veiligheidsagenda, Antilliaanse Leeuwarders oververtegenwoordigd in de criminaliteit. ,,De problemen met deze groep uiten zich vooral in drugshandel, berovingen, en een (dreigende) strijd tussen drugsbendes’’, aldus het rapport. ,,Er is daarbij veelal sprake van wapenbezit.’’

Daarnaast is er een ‘hardnekkige sociale problematiek’. De gemeente signaleert problemen als uitkeringsafhankelijkheid, opvoedingsproblematiek, tienerzwangerschappen en vroegtijdig schoolverlaten. ,,De financiële lasten voor de samenleving zijn hoog’’, aldus de gemeente. ,,De grote instroom van ‘kansloze Antillianen’ uit de Nederlandse Antillen en vooral ook Rotterdam in de laatste jaren baart zorgen.’’

Leren van andere gemeenten

Daardoor nemen de problemen met deze doelgroep alleen maar toe, zegt de gemeente. ,,De vele meldingen van huiselijk geweld, winkeldiefstallen, het dealen in harddrugs en vuurwapenbezit nopen tot actie.’’ De gemeente denkt een deel van ‘het afreizen’ van Antillianen naar Leeuwarden te voorkomen door samenwerkingsafspraken te maken met de collega’s in Almere en Rotterdam. Ook wil de taskforce leren van de aanpak in deze gemeenten.

Daarnaast is binnen de gemeente het plan om jaarlijks 10.000 euro uit te trekken om Antilliaanse Nederlanders ,,te ondersteunen om te remigreren naar Caribisch Nederland en daar een goed bestaan op te bouwen”. Het zou dan gaan om een of twee verhuizingen per jaar.

Leeuwarden is een van de 22 gemeenten waar relatief veel Antillianen wonen. Tot 2011 kreeg de gemeente geld vanuit het rijk om de specifieke problematiek binnen deze groep aan te pakken.

Nieuws

Meest gelezen