Leeuwarden verslikt zich in dorpsborden

FOTO LC

De chaos rond Friese dorpsnamen bereikt in Leeuwarden een nieuw hoogtepunt. Het wordt nog complexer dan het al was. De gemeente verslikte zich.

Friesland is al lange tijd een lappendeken, wanneer het aankomt op taalregels op borden. In de ene gemeente staan de Friese plaatsnamen boven, in andere juist de Nederlandse. Soms zijn de Nederlandse namen helemaal weggevallen, in andere is de gemeentenaam Friestalig, maar de dorpsnamen juist weer niet.

De recente gemeentelijke herindelingen waarin de gemeente Leeuwarden partij is, hadden kunnen leiden tot meer eenheid. Dat gebeurt echter niet. In de dorpen van oud-Leeuwarden staat de Nederlandstalige naam boven, dus: Hempens, Himpens, gem. Leeuwarden . De plaatsnaamborden van Boarnsterhim-Noard zien er sinds de herindeling van 2014 als volgt uit: Wergea, gem. Leeuwarden . Daar ontbreekt dus de Nederlandse naam maar is de gemeentenaam wel Nederlands.

Gebaar

Bij de herindeling van dit jaar kwam ook Leeuwarderadeel bij de gemeente. Hier stond tot nu toe bovenaan de Friestalige naam op het bord, daaronder de Nederlandstalige, dus: Koarnjum, Cornjum, gem. Leeuwarderadeel . Ook een stuk Littenseradiel kwam bij Leeuwarden. Hier hadden de dorpen alleen een Friestalige aanduiding, dus: Easterlittens, gem. Littenseradiel .

Als gebaar naar de dorpen van de 'nieuwe gebieden' kiezen burgemeester en wethouders hier een nieuwe aanpak, anders dan in Boarnsterhim. De dorpsnamen blijven er precies zo op staan als nu, maar de gemeentenaam wordt hier Fries. Dus: Jorwert, gem. Ljouwert . En: Feinsum, Finkum, gem. Ljouwert .

De vier oude gemeenten houden dus ieder een eigen afzonderlijk regime, zo blijkt uit de nota 'Frysk, Dúdlik yn byld', die b. en w. deze week uitbrachten.

Volksraadpleging

Daarbij verslikten ze zich echter in de details. De nota meldt namelijk ook dat de dorpen in oud-Leeuwarden de Friese naam bovenaan krijgen. Dus: Himpens, Hempens, gem. Leeuwarden . Sterker nog: volgens de nota is dat al zo. Dat is opmerkelijk, want Hempens gaf eerder zelf – na een kleine volksraadpleging – aan dat de dorpsnaam Nederlandstalig moest blijven: Hempens boven.

Na doorvragen rezen er op het stadhuis twijfels over de eigen tekst. ,,We hebben het uitgezocht en het klopt inderdaad niet’’, geeft Tjalling Landman van de gemeente uiteindelijk toe. ,,We gaan de nota rectificeren.’’ Met andere woorden, in oud-Leeuwarder dorpen als Wirdum, Teerns en Hempens blijft de Nederlandstalige dorpsnaam bovenaan staan, als het aan b. en w. ligt.

Nieuws

menu