Leeuwarden verliest rechtszaak om hogere windmolen Reduzum

FOTO ARCHIEF LC

Het is de gemeente Leeuwarden niet gelukt om via de rechter een hogere windmolen voor Reduzum te forceren.

Vrijdag heeft de bestuursrechter in Leeuwarden uitspraak gedaan in de zaak die de gemeente tegen het provinciebestuur had aangespannen.

De rechtbank constateert dat provinciaal beleid een slot op de deur is. De provincie staat vervanging van oude windmolens door hogere nieuwe turbines niet toe, behalve als een bestemmingsplan hier ruimte voor laat.

36 of 55 meter

Reduzum wil al jaren een nieuwe dorpsmolen. De huidige heeft een as van 36 meter hoogte en een rotordiameter van 51 meter. De ashoogte van de gewenste vervanger is 55 meter. Met een wiek er recht boven zou de hoogte 71 meter worden.

Henk Vellinga van de stichting Doarpsmûne Reduzum ziet de uitspraak van de bestuursrechter als een klein stapje in een proces dat nu al zes jaar duurt. ,,Natuurlijk had ik liever een andere uitspraak gehad dan deze, maar het is nu aan de gemeente om te reageren op de uitspraak.''

,,Dizze útspraak lei yn de lijn fan de ferwachting'', zegt gedeputeerde Klaas Kielstra.

Nieuws

menu