Leeuwarden stoot 12 hectare weiland af bij Grou

Hôflân GOOGLE STREETVIEW

De gemeente Leeuwarden stoot ruim 12 hectare weiland af aan de noordzijde van Grou. Eerdere bebouwingsplannen van Boarnsterhim zijn van de baan.

Het gaat om verschillende weilanden aan het Hôflân en de Hôflânswei, een gebied ten noordwesten van het Grouster bedrijvengebied. De oude gemeente Boarnsterhim had hier ideeën voor ‘planontwikkeling’, maar bracht ze uiteindelijk niet tot ontwikkeling.

,,De gemeente Leeuwarden is van mening dat deze planontwikkeling aan de noordzijde van Grou niet langer gewenst is’’, laten b. en w. nu weten. De afgelopen jaren werden de gronden verhuurd aan de nabijgelegen Maatschap Bouma. Die neemt de weilanden nu over voor ruim 528.000 euro.

Volgens de taxatie van Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries uit Stiens gaat het om overwegend ,,goed courante’’ agrarische gronden, waarvan de bovengrond vooral uit zware kalkarme klei bestaat. In het bestemmingsplan hebben de gronden nog altijd een bestemming als agrarisch gebied.

Nieuws