Leeuwarden stapt naar hoogste rechter in windstrijd Reduzum

De gemeente Leeuwarden sleept de provincie voor de Raad van State om Reduzum de kans te bieden een hogere windmolen te bouwen.

De provincie blokkeert de bouw van nieuwe en hogere windmolens op land, vooral vanuit het oogpunt van landschapsvervuiling. De gemeente vindt dat in geval van Reduzum een uitzondering moet worden gemaakt ,,vanwege het unieke karakter van het initiatief en vanwege het brede draagvlak in het dorp.’’ Maar Gedeputeerde Staten blijven bij hun standpunt.

,,Tegen dit besluit is nu een beroepschrift ingediend bij de Raad van State’’, laten burgemeester en wethouders van Leeuwarden weten. Ze vinden dat het weigeringsbesluit en het onderliggende provinciale beleid onzorgvuldig tot stand is gekomen.

Verzoek tot versnelde behandeling

Reduzum koos in het verleden zelf voor een 36 meter hoge windmolen, waarvan de financiële opbrengsten vervolgens zijn gebruikt voor lokale voorzieningen. Maar de turbine is aan vernieuwing toe en het dorp wil nu een iets hoger exemplaar.

De gemeente heeft om versnelde behandeling van bet beroepschrift gevraagd. ,,Helaas weigeren GS om het verzoek voor een versnelde behandeling te ondersteunen.’’

Nieuws

menu