Leeuwarden krijgt de o zo gewenste spoortunnel onder het Van Harinxmakanaal

Spoorviaduct spoorbrug Van Harinxmakanaal Leeuwarden. FOTO LC

De coalitie legt 75 miljoen euro op het kleed om de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden te ondertunnelen.

Op voorspraak van Tweede Kamerlid Harry van der Molen van het CDA en VVD-collega Fahid Minhas roept de coalitie woensdag, tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) op om de benodigde miljoenen klaar te leggen voor het zo gewenste spooraquaduct.

De huidige spoorbrug ten zuiden van Leeuwarden is een bron van ergernis. Door onverklaarbare defecten kampt de brug meerdere malen per maand met storingen, waardoor de treinen stil komen te staan en de scheepvaart niet kan doorvaren.


De brug is volgens ProRail nog niet aan vervanging toe, toch wil een meerderheid in de Tweede Kamer dat de brug wordt ingeruild voor een spoortunnel om af te zijn van de verstoringen. ,,Je moatte op de treinferbining nei Swol rekenje kinne’’, stelt Van der Molen. ,,En de skipfeart moat trochfarre kinne.’’

30 miljoen euro beschikbaar

Een grote hap van het gevraagde bedrag willen CDA en VVD halen uit het mislukken van de kabinetspogingen om het spoor tussen Leeuwarden en Zwolle te decentraliseren. Kabinet en provincie Fryslân wilden de stoptrein los van de sneltrein aanbesteden. Vervoerder Arriva had daar wel oren naar. De gesprekken strandden op ,,tientallen miljoenen’’, sprak Heijnen.

Het kabinet had al 30 miljoen euro klaarliggen voor die decentralisatie. Dat geld komt nu vrij. De coalitie wil die miljoenen verzilveren en ,,het geld in Friesland houden’’, sprak Minhas. Staatssecretaris Heijnen kon dat niet beloven, ,,tenzij de Kamer mij die opdracht geeft’’.

Niet alleen de coalitie, ook oppositiepartijen als de PvdA steunt het ondertunnelen van het spoor. Gedeputeerde Avine Fokkens (VVD, spoor) is opgetogen over het coalitie-voorstel. De provincie Fryslân pleit al jaren voor het oplossen van het knelpunt. De provincie Fryslân heeft er met steun van de gemeente Leeuwarden 25 miljoen euro voor over.

Nieuws

menu