Leeuwarden doet greep in de spaarpot om gezond te blijven

De gemeente Leeuwarden moet flink uit de eigen spaarpot putten om financieel gezond te blijven. Maar de noodscenario’s liggen al klaar.

FOTO HOGE NOORDEN/

FOTO HOGE NOORDEN/ JACOB VAN ESSEN

Hoe Leeuwarden gezond wil blijven zal deze maand duidelijk worden tijdens de midterm review (MTR). Dit is een soort evaluatie halverwege de collegeperiode. En die had dit voorjaar behandeld moeten worden. Maar ja, corona gooide ook hier roet in het eten.

In de MTR staat het voorstel van het college om vanaf volgend jaar zo’n 2 miljoen euro bijeen te sprokkelen door enerzijds te besparen en anderzijds lasten te verhogen. De hondenbelasting moet omhoog, en ook de toeristenbelasting. Daarnaast wordt minder uitgegeven aan bijvoorbeeld verkeersborden en groenonderhoud. Dit is pakket A – tevens de voorkeursvariant van burgemeester en wethouders.

Algemene reserves

Is dat het hele verhaal? Nee, want er wordt daarnaast ook een aardig beroep gedaan op de algemene reserves. In dat gemeentelijke spaarpotje zit op 1 januari 21,6 miljoen euro. Daar wordt een flinke greep uit gedaan om het collegeprogramma uit te kunnen voeren: 6,7 miljoen euro voor de komende twee jaar. Geld dat onder meer wordt besteed aan de bibliotheek, marketing, grote publiekstrekkers voor evenementen in 2022, het innovatie- en mien-skipsfonds.

En ook voor gemaakte kosten als gevolg van de coronacrisis: 3,4 miljoen euro. En omdat niet alle besparingen meteen effect opleveren, nog eens 1,5 miljoen euro. De ondergrens van de algemene reserve – ooit door de raad vastgesteld als minimum – is 10 miljoen euro en die wordt bereikt met de voorstellen van het college.

Daarmee is Leeuwarden er nog niet, want er zit een addertje onder het gras. Het college gaat ervan uit dat het rijk meer geld aan de gemeente zal geven voor jeugdhulp. Jaarlijks komt de gemeente hierop miljoenen tekort. De hoop is dat het rijk jaarlijks 2,7 miljoen euro meer gaat betalen.

Een besluit daarover wordt ná de verkiezingen verwacht van het nieuwe kabinet. Dus mocht die dan besluiten om geen extra geld beschikbaar te stellen, dan heeft Leeuwarden een probleem. Ook daarvoor zijn alvast plannen gemaakt: pakket B.

In dat geval zal de onroerendezaakbelasting verhoogd worden: die belasting moet dan bijna 2 miljoen euro meer opbrengen dan nu. Ook parkeren wordt dan duurder, net als de leges voor vergunningen. Het pakket behelst voor ruim 3,7 miljoen euro aan mogelijke bezuinigingen.

Pakket C

Maar er is nog een lijst: het noodscenario Pakket C. Met maatregelen als het schrappen van een wethouder (besparing: 3 ton), versobering van het armoedebeleid (4 ton) of bezuinigen op cultuur (5 ton). Het totaalbedrag van dit pakket bedraagt ruim 5 miljoen euro.

Deze bezuinigingslijst werd vrijgegeven op aandringen van Gijs Jacobse van de fractie Gemeentebelangen. Het zijn maatregelen die indruisen tegen het collegeakkoord van PvdA, CDA, PAL GroenLinks en D66. Maar daar hoeft de oppositie zich niets van aan te trekken.

De voorstellen die in de MTR staan, worden na bespreking door de raad, doorgevoerd tijdens de begrotingsbehandeling voor volgend jaar. Die behandeling staat voor november gepland. Pijnlijke keuzes zijn niet te vermijden. Vorige week was er wat dat betreft al een voorproefje tijdens de discussie over de cultuurvisie. Ondanks dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad was in 2018, kraakt en schuurt het in het culturele veld. Om alleen al de basis overeind te houden, is jaarlijks 1,5 miljoen euro extra nodig. Geld dat er, ondanks de ambities van de raad, niet is. En dat is een pijnlijke boodschap waar de raad niet voor weg kan lopen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden