Leeuwarden bezuinigt fors, maar wil kwetsbaren ontzien

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het nieuwe college van Leeuwarden moet fors bezuinigen, maar wil daarbij kwetsbare bewoners ontzien. Minimaregelingen blijven in stand. Voor investeringen is weinig ruimte.

Het nieuwe college van PvdA, PAL/GroenLinks, CDA en D66 wil dat bewoners even makkelijk toegang tot hulp en zorg krijgen als nu. Maar die zorg wordt wel heel anders georganiseerd. De sociale wijkteams van Amaryllis worden minder ingehuurd, net als welzijnsorganisatie Wellzo. Bij de gemeente wordt een vacaturestop ingevoerd, terwijl veel ambtenaren komend jaar met pensioen gaan.

Ozb

De ozb wordt alleen met de inflatie verhoogd, maar er komt wel een onderzoek naar hoe de ozb-tarieven worden bepaald. De rioolheffing gaat wel omhoog.

Fietstunnel

Voor investeringen in nieuwe infrastructuur en nieuwe gebouwen is weinig ruimte. De beweegbare Prins Hendrikbrug komt deze collegeperiode niet. Wel komt er een onderzoek naar een fietstunnel onder de Schrans, en komen er fietssnelwegen.

Wethouders

Het nieuwe college bestaat uit wethouders Sjoerd Feitsma (PvdA: financiën, cultuur, Culturele Hoofdstad), Henk Deinum (PvdA: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, grondzaken), Herwil van Gelder (PAL/GL: duurzaamheid en milieu, WMO, recreatie en toerisme), Friso Douwstra (CDA, Economische zaken, werk, verkeer) en Hilde Tjeerdema (D66: jeugd, onderwijs, sport, digitalisering).