Leeuwarden bekijkt oude dorpspanden die mogelijk gemeentelijk monument worden

In Leeuwarderadeel, Nij Baarderadiel en Boarnsterhim-Noord maken zo’n 270 gebouwen kans om gemeentelijk monument te worden.

De gereformeerde kerk in Grou door de gemeente Leeuwarden dit jaar als gemeentelijk monument aangewezen.

De gereformeerde kerk in Grou door de gemeente Leeuwarden dit jaar als gemeentelijk monument aangewezen.

Dit blijkt uit een quick scan, die de gemeente Leeuwarden heeft laten uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om 55 nog onbeschermde gebouwen uit de periode voor 1850. De rest van de interessante panden komt uit latere perioden. De gemeente Leeuwarden kijkt bij haar inventarisatie naar alle bijzondere bebouwing uit de tijd van voor 1970.

Nieuws

menu