Nu het o-woord is gevallen, staat het landbouwdebat wederom op scherp. Is het onteigenen van boeren de uitweg uit de stikstofcrisis?

Nu het o-woord is gevallen, staat het landbouwdebat wederom op scherp. Is het onteigenen van boeren de uitweg uit de stikstofcrisis?

Het demissionaire kabinet heeft plannen op tafel liggen om de productierechten van boeren op te kopen en om landbouwgrond op te kopen. Bij die laatste optie is onteigening van grond geen taboe. ANP/ROB ENGELAAR

Het demissionaire kabinet heeft plannen op tafel liggen om de productierechten van boeren op te kopen en om landbouwgrond op te kopen. Bij die laatste optie is onteigening van grond geen taboe. ANP/ROB ENGELAAR Foto: ROB ENGELAAR

Daar was-ie weer: Landjepik. Voor het weekeinde nam LTO Nederland het lekker bekkende woord in de mond in een reactie op een plan van demissionair landbouwminister Carola Schouten. Zij loopt met een idee rond om een grondfonds op te tuigen waaruit grond kan worden aangekocht in de buurt van Natura 2000-gebieden. Grond dat een natuurbestemming kan krijgen en dus, tot ongenoegen van LTO, wordt afgewaardeerd.