Landelijk lichte daling maar in Friesland blijft het aantal nieuwe coronabesmettingen stabiel

Aantal nieuwe coronagevallen opnieuw gedaald ANP

Terwijl in de meeste veiligheidsregio’s een lichte daling te zien is in het aantal nieuwe coronabesmettingen, vlakt het aantal nieuwe besmettingen in Friesland nog niet af.

Afgelopen weken lagen de totalen in Friesland rond de 250 nieuwe besmettingen per dag. Het zevendaags gemiddelde, een betere manier om het verloop van het virus te volgen omdat de totalen per dag door verschillende oorzaken erg kunnen schommelen, veranderde dan ook nauwelijks.

In Friesland lijken de brandhaarden zich te bevinden in het zuidwesten en noordoosten van de provincie. Het aantal gevonden besmettingen per 100.000 inwoners ligt daar iets hoger dan in de rest van de provincie.

Overigens kent Friesland in vergelijking met de rest van het land nog altijd relatief weinig besmettingen. Afgelopen week werd per 100.000 inwoners bij 255,2 Friezen het virus gevonden. Daarmee bevindt de provincie gekeken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners zich in de onderste regionen. Alleen in Groningen, de regio’s rond Rotterdam, Amsterdam en Den Haag kenden lagere gemiddeldes.

Stijging in Twente

Ook in de veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland en Drenthe liet zich niet of nauwelijks een kentering zien. In Twente steeg het aantal mensen dat positief getest werd zelfs flink.

Die regio kent ook het hoogste aantal percentage positieve testen. Landelijk krijgt 13,7 procent van de mensen bij wie een coronatest wordt afgenomen een positieve uitslag. Een week eerder was dat nog 13 procent.

Het aantal mensen dat zich laat testen, daalde wel flink. Het RIVM denkt dat de feestdagen daar mogelijk de oorzaak van zijn. Ook kan het zijn dat minder mensen covid-gerelateerde klachten hebben.

Virus springt vooral thuis over

Het RIVM zegt nog niet duidelijke effecten te kunnen zien van de lockdown die op 15 december inging. Het reproductiegetal is weliswaar gedaald van 1,15 (gemiddeld draagt een besmet iemand het virus op 1,15 andere personen over) op 18 december naar 0,91 nu maar het aantal besmettelijke personen steeg juist met 7000 naar 172.000 op 24 december.

Mensen raken vooral thuis besmet blijkt uit het rapport van de RIVM. In iets meer dan de helft van de gevallen krijgen ze het virus van een huisgenoot zoals een partner, kind of ouder. Wat opvalt is dat vaker het virus overgebracht wordt door bezoek. Vanaf 31 augustus was dat bij gemiddeld een vijfde van de besmettingen het geval. Als alleen naar afgelopen week wordt gekeken, stijgt dat naar een derde.

204 besmettingen in afgelopen 24 uur

In de afgelopen 24 uur testten in Friesland 204 mensen positief op het coronavirus. In totaal is het virus nu bij 16061 Friezen gevonden. In het afgelopen etmaal zijn twee sterfgevallen als gevolg van het virus in Friesland geregistreerd. Het totaal aantal Friezen dat als gevolg van het virus is overleden staat nu op 184.

Lees ook [Gezondheid&Co] : De cijfers per gemeente in heel Nederland

Nieuws

menu