Landbouwminister Carola Schouten sprak zojuist haar Rede van Fryslân uit. Dit is haar hele boodschap

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. ANP REMKO DE WAAL

Vanuit Den Haag sprak minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw haar Rede van Fryslân uit. Ze sprak voor hoe veranderingen in de landbouw de overheid en de samenleving elkaar niet mogen verliezen en hoe Nederland de natuur kan verbeteren en tegelijk nieuw perspectief voor de landbouw kan ontwikkelen. Dit is haar volledige Rede fan Fryslân.

,,Dames en heren, u hebt mij de eervolle opdracht gegeven om mijn licht te laten schijnen over Friesland en over u, de Friezen. Het is een gemis dat ik u daarbij niet in de ogen kan kijken. Wel vind ik het een mooi idee dat ik met deze live verbinding bij heel veel Friezen tegelijk over de vloer kom. Ondanks de afstand geeft dat toch iets huiselijks.