Landbouwminister Carola Schouten in Rede fan Fryslân: 'Lokale oplossingen bieden uitweg uit polarisatie van het landbouwdebat'

Landbouwminister Carola Schouten.

Landbouwminister Carola Schouten. FOTO ANP

In haar Rede van Fryslân zocht landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) naar uitwegen in de polarisatie die ze ziet in het landbouwdebat. Volgens haar geeft Friesland het voorbeeld van hoe het ook kan.

Carola Schouten zag de polarisatie van het landbouwdebat de afgelopen tijd toenemen, sprak ze donderdagmiddag in haar Rede van Fryslân. Ze constateert bij boeren een geval van ,,klem zitten’’, tussen ambities, overheid en banken. ,,Over besluiten van het ministerie die heel direct neerslaan op het boerenerf. Over de last van miljoenenschulden, vaak al op jonge leeftijd. Over de steun van burgers, maar ook over hun kritiek en argwaan.’’ Het zorgde volgens Schouten voor ,,nieuwe brandstof’’ voor de polarisatie in het debat. ,,Ook in Friesland hebt u dat ervaren. De winst daarvan is dat Nederlanders beter zijn gaan begrijpen dat de toekomst van de boer de hele samenleving aangaat.’’