Landbouwminister Carola Schouten in Rede fan Fryslân: 'Lokale oplossingen bieden uitweg uit polarisatie van het landbouwdebat'

Landbouwminister Carola Schouten. FOTO ANP

In haar Rede van Fryslân zocht landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) naar uitwegen in de polarisatie die ze ziet in het landbouwdebat. Volgens haar geeft Friesland het voorbeeld van hoe het ook kan.

Carola Schouten zag de polarisatie van het landbouwdebat de afgelopen tijd toenemen, sprak ze donderdagmiddag in haar Rede van Fryslân. Ze constateert bij boeren een geval van ,,klem zitten’’, tussen ambities, overheid en banken. ,,Over besluiten van het ministerie die heel direct neerslaan op het boerenerf. Over de last van miljoenenschulden, vaak al op jonge leeftijd. Over de steun van burgers, maar ook over hun kritiek en argwaan.’’ Het zorgde volgens Schouten voor ,,nieuwe brandstof’’ voor de polarisatie in het debat. ,,Ook in Friesland hebt u dat ervaren. De winst daarvan is dat Nederlanders beter zijn gaan begrijpen dat de toekomst van de boer de hele samenleving aangaat.’’

In die polarisatie schuilt gevaar, sprak Schouten. ,,Dat is dat de overheid en de samenleving elkaar kwijtraken. Die dreiging wordt alleen maar groter nu de ruimte in Nederland steeds meer een strijdpunt wordt, een sociale kwestie. We benutten elke vierkante meter in ons kleine land. We willen er van alles: wonen, werken, landbouw bedrijven, energie opwekken, natuur onderhouden en recreëren. En daarbij zitten we elkaar steeds vaker in de weg. Of vragen we te veel van de natuur. We moeten keuzes maken.’’

Friezen mogen niet tegenover Friezen komen te staan

Ze roemt Friesland, waar ze ziet dat problemen lokaal worden opgelost. ,,Bijkomstig voordeel is dat ze een uitweg bieden uit polarisatie. Denk aan de veenweidegebieden in uw provincie. In dit landschap verharden de tegenstellingen heel gemakkelijk. Dan word je bijna gedwongen om te kiezen. Voor veeteelt óf voor veenbehoud. Voor pompen óf voor onder water zetten. Dan komen Friezen tegenover Friezen te staan.’’

Schouten waardeert het dat Friesland ,,niet meegaat in die dynamiek van polarisatie’’, maar coalities vormt die juist alle belangen rond het veenweidegebied bij elkaar brengt. ,,Wie problemen van onderaf beschouwt, kijkt naar wat er wel mogelijk is. Dan zijn boeren niet langer het probleem, maar worden ze deel van de oplossing.’’

Carola Schouten sprak Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten toe vanuit Den Haag. Ze sprak haar Rede uit vanuit biologisch restaurant Greens, gelegen in het Westbroekpark tussen Den Haag en Scheveningen. De coronamaatregelen stonden het niet toe om de Rede te houden in de Steateseal op het Provinsjehûs.

Pluim voor de mienskip

De komende jaren worden het decennium van de regio, sprak Schouten. ,,Ik zie Friesland daarbij als het voorland van Nederland. U kunt als geen ander de kracht van de regio mobiliseren, door initiatieven van onderop aan te pakken en mensen samen te brengen.’’ Blijf bij het rijk aankloppen, sprak Schouten, ,,om te vertellen wat u nodig hebt en wat u belemmert.’’

,,De Friese mienskip is geen duizenddingendoekje voor allerlei maatschappelijke problemen, maar de mienskip is wel een kostbaar startpunt om u opnieuw te oriënteren op wat het betekent om een samenleving te zijn.’’

Lees hier haar volledige Rede fan Fryslân.

Nieuws

menu