Land van Ons boekt tweede Friese aankoop, opnieuw bij Triemen

Franke Remerie bij de presentatie van de vorige Land van Ons-aankoop in Triemen. Foto Jilmer Postma

Het burgercollectief Land van Ons heeft een tweede Friese grondaanloop in de maak. Het gaat om ruim 16 hectare grasland, andermaal bij Triemen.

Bij Triemen kocht Land van Ons in augustus al een perceel van 4,5 hectare, dat ondertussen in beheer is bij Annegreet en Erik Boven van Hoeve Hoogland in Drogeham. De nieuwe aankoop ligt tussen dit weiland en een gebied van Staatsbosbeheer.

Land van Ons is een coöperatie die ernaar streeft in het hele land landbouwgrond in handen te krijgen, om deze verantwoord en met oog voor biodiversiteit te laten beheren. In ruim een jaar meldden zich bijna 9000 leden. Die zijn samen eigenaar van de grond (nu 37 hectare) en stemmen ook over nieuwe aankopen. Voor de 16,3 hectare bij Triemen loopt op dit moment een stemprocedure. Die staat nog open tot 9 december.

Volgens initiatiefnemer Franke Remerie zijn er verschillende gegadigden voor het beheer van het nieuwe terrein. Voordat er een pachter wordt aangewezen, wil Land van Ons eerst zelf bepalen wat het wil met het beheer van het weideland. Daarover is ook gepraat met buurman Staatsbosbeheer en natuur- en landschapsvereniging Noardlike Fryske Wâlden.

De weilanden zijn de afgelopen jaren op een gangbare manier beheerd als hooiland, zonder veel aandacht voor vegetatie, weidevogels of hogere waterpeilen. Of er vogels broedden, is volgens Remerie niet gemonitord. Dat Land van Ons het gebied natter wil maken met bijvoorbeeld een plasdrasgebied, ligt volgens hem voor de hand.

Om voor voldoende voedsel voor jonge vogels te zorgen, wil Land van Ons ook aan de insectenstand werken, met een meer kruidenrijke vegetatie en variatie en overgangen in het landschap, mogelijk ook met struiken en bomen. Dat dit in kringen van weidevogelbeschermers een gevoelig punt is realiseert Remerie zich. ,,Dat is natuurlijk een discussiepunt. Op alles dat boven het gras uitsteekt kunnen predatoren gaan zitten. Maar biodiversiteit gaat ook over het zoeken van een evenwicht in een keten van organismen en daar horen predatoren ook bij.’’

Als de aankoop na 9 december wordt beklonken, zal Land van Ons verschillende inrichting- en beheerscenario’s uitwerken voor het gebied. Die worden voorgelegd aan de leden.

Nieuws

menu