Lammert, Marcus en Auke Dalstra, de eerste Friezen die levenslang kregen (en de doodstraf net ontliepen)

De doodstraf was net afgeschaft. Anders had Lammert, Marcus en Auke Dalstra 150 jaar geleden de strop gewacht voor de moord op het echtpaar Hiddema in Nijega. Als eerste Friezen kregen ze levenslang.

Siebe Siebenga op de Hegewei in Nijega voor de plek waar het echtpaar Hiddema in 1867 werd vermoord. Toen stond er een andere pleats.

Siebe Siebenga op de Hegewei in Nijega voor de plek waar het echtpaar Hiddema in 1867 werd vermoord. Toen stond er een andere pleats. Foto: Jilmer Postma

Hij was al tien jaar niet meer uitgevoerd. De doodstraf gold in de tweede helft van de negentiende eeuw al als wreed. En onbeschaafd. Er ontstond steeds meer weerstand tegen de ‘barbaarse excecuties’, die in het openbaar werden voltrokken.

Nieuws

menu