Hoeveel coronabesmettingen zijn er in jouw regio? Bekijk actuele data op deze pagina

FOTO EPA

Na enkele rustige zomermaanden laait het coronavirus sinds begin augustus weer op. In onderstaande, dagelijks geactualiseerde, infographics zijn de bevestigde aantallen besmettingen vanaf 1 augustus terug te vinden voor de hele provincie en iedere afzonderlijke gemeente. De graphics zijn gebaseerd op data van het RIVM.

Het aantal positieve tests per gemeente vanaf 1 augustus is te vinden in deze tabel. Let op: de tests worden bijgeschreven op de dag dat ze naar buiten komen. De cijfers van bijvoorbeeld zaterdag gaan dus over het aantal mensen dat op vrijdag een positieve uitslag kreeg.

De ontwikkeling van het aantal positieve tests, aantal mensen dat als gevolg van het virus is opgenomen in het ziekenhuis of is overleden in de provincie Friesland vanaf 1 augustus is hieronder te zien.

Het aantal nieuwe positieve tests per dag is te zien in de grafiek hieronder. We maken gebruik van meerdere bronnen bij het samenstellen van de data. Het kan dus voorkomen dat er kleine verschillen te zien zijn in de aantallen besmettingen die je bij diverse sites kunt tegenkomen.

Hoe snel grijpt het virus in een gemeente om zich heen? In het kaartje hieronder is de procentuele stijging per week te zien per gemeente. Dit kaartje updaten we op donderdag.

Bekijk hieronder ook het aantal positieve tests per week, gemeten vanaf week 34. Daarin is te zien dat het aantal besmettingen steil omhoog is geschoten.

In onderstaande grafiek is te zien hoeveel patiënten met (een verdenking van) Covid-19 in de Friese ziekenhuizen sinds 25 september op de intensive care (IC) en verpleegafdeling (Niet-IC) lagen. Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) houdt de bezetting in het hele Noorden bij en is verantwoordelijk voor de verdeling over de ziekenhuizen. De cijfers zijn een momentopname van die dag. ‘s Ochtends wordt de inventarisatie gemaakt maar ‘s middags kan de situatie weer heel anders zijn.

Omdat in Noord-Nederland relatief weinig ziekenhuisopnames zijn, liggen er in de Friese bedden ook coronapatiënten uit andere delen van het land. Hoe groot dit aantal is, is lastig te zeggen omdat het AZNN deze cijfers alleen voor het hele Noorden bekendmaakt. Dit is een van de verklaringen voor het verschil tussen de cijfers van de ziekenhuizen en die van RIVM/GGD over het aantal ziekenhuisopnames. Ook kan het even duren voordat een opname is gemeld bij de GGD.

Het RIVM doet metingen van virusdeeltjes in het rioolwater bij alle rioolwaterzuiveringen in de provincie. Eenmaal per week worden deze cijfers geüpdate. De getallen staan voor het aantal virusdeeltjes dat per milliliter rioolwater is aangetroffen. 1000 is dus 1000 virusdeeltjes in 1 milliliter. Sinds 8 september worden de metingen bij alle installaties gedaan. Daarvoor alleen in Damwâld, Drachten, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Joure, Leeuwarden en Warns.

Nieuws

menu