LTO-bestuurder Trienke Elshof kritisch op Fries Programma Landelijk Gebied: innovatie voor boeren is veel te karig bedeeld in toekomstplan platteland

De provincie Fryslân vraagt enorme bedragen van het Rijk voor het afwaarderen van landbouwgronden terwijl het budget voor innovatie op boerenbedrijven veel te karig is.

Ook met innovaties, zoals deze mestrobot, kunnen boeren doelen halen. Het door Fryslan begrote innovatiebudget is echter veel te karig, vindt LTO Nederland.

Ook met innovaties, zoals deze mestrobot, kunnen boeren doelen halen. Het door Fryslan begrote innovatiebudget is echter veel te karig, vindt LTO Nederland. Foto: hilbrand dijkhuizen

Die kritische noot plaatste LTO-bestuurder Trienke Elfshof woensdagavond in een webinar over het concept Fries Programma Landelijk Gebied, het toekomstplan van de provincie voor een klimaat-, natuur- en watervriendelijk platteland.

‘Extensiveren is heel duur’