LF2018 maakte van 1 euro 2,20 euro of meer

De Duiker tijdens het Reuzenweekeinde FOTO ANP

LF2018 moest ,,een enorme economische impuls’’ opleveren. Donderdagmiddag presenteerde de staf de uitkomsten. Elke geïnvesteerde euro in ‘2018’ blijkt minimaal 2,20 euro aan inkomsten te hebben opgeleverd.

Bureau BBO is in de cijfers gedoken, en komt met flink wat armslag tot schattingen. LF2018, zo stelt het bureau, heeft vorig jaar in Friesland een economische impact gegenereerd van 230 tot 330 miljoen euro.

Hefboom voor deze impact was een investering van 102 miljoen euro, bijeengebracht door partijen zoals overheden, sponsoren en fondsen. Een deel van dit bedrag liep via de regie-organisatie in de Blokhuispoort, een ander deel is door de producenten van de voorstellingen zelf opgehaald.

BBO noemt LF2018 op basis van dit resultaat (een  multiplier  van 2,2 tot 3,1) een maatschappelijk rendabel project. Er past wel een 'maar' bij de feestvreugde, tekent BBO aan. De uitkomsten betreffen kortetermijn-effecten, ,,die na het jaar 2018 in principe zijn uitgewerkt’’.

Effecten op langere termijn zijn aannemelijk, maar nog niet in beeld bij BBO. Als denkbare effecten noemen de onderzoekers een groter aantrekkingskracht op toeristen, een blijvende grotere omzet in de culturele sector, en een sterker imago van de Friese woon- en werkomgeving.

Het gegenereerde bedrag van 230 tot 330 miljoen euro kende vier bronnen: bestedingen van extra bezoekers, extra bestedingen door de culturele sector, extra uitgelokte private en publieke investeringen en afgeleide bestedingseffecten.

Extra bezoekers

De belangrijkste bron waren extra bezoekers. Zij gaven 125 tot 200 miljoen uit. Vooral de overnachtingen tikken financieel aan. BBO schrijft, met wat mitsen en maren, 500.000 tot 1,5 miljoen extra overnachtingen in Friesland toe aan het LF2018-programma.

Opvallend noemt BBO de sterke toename van gasten uit Duitsland en België. Bleef het aandeel buitenlandse gasten in Friesland in de periode 2012-2015 achter bij de landelijke stijging, in 2018 was er een inhaalslag, ,,maar geen bovengemiddelde groei’’.

De culturele sector genereerde 45 miljoen euro aan extra omzet. Aan uitgelokte investeringen kwam rond de 20 miljoen euro binnen. En tot slot waren er nog afgeleide bestedingingeffecten ter waarde van 40 tot 50 miljoen euro, volgens schattingen van BBO.

Nieuwe banen creëren was een van de doelstellingen van Culturele Hoofdstad. Uit de analyse blijkt dat er 2500 tot 3300 extra arbeidsjaren zijn gecreëerd. Niet duidelijk is hoe bestendig deze zijn en of het de gewenste werksoorten waren.

Nieuws

Meest gelezen