LC-kiespeiler: ben jij er al uit? Blijft het bij de gevestigde politieke orde of wacht een nieuwkomer de overwinning?

Stembureau

Stembureau ANP

Ben jij er al uit? Of zweef je nog? De Leeuwarder Courant peilt de stemming in Friesland in de aanloop naar de komende verkiezingen voor Provinciale Staten en het Wetterskip.

Op 15 maart gaan de stembussen open. Krijgen we een doorbraak voor de BBB, zoals sommige opiniepeilers voorspellen? Of zit er toch een verrassing in het vat, voor andere nieuwkomers of misschien juist de gevestigde politieke orde?

Dat wil de Leeuwarder Courant graag van jou weten. Vanaf vandaag opent onze virtuele stembus. Op de LC-site kunnen Friezen de komende dagen aangeven of ze hun keus al hebben gemaakt, en voor welke partij dan wel.

Ook willen we weten welke overwegingen daarbij een rol spelen. Gaat het je puur om de partij die volgens jou het best heeft gepresenteerd in de Statenzaal in Leeuwarden, de afgelopen vier jaar? Of zie je jouw stem vooral als middel om de partij van jouw keuze ook in de Eerste Kamer te krijgen via de Staten?

En welke thema’s geven dan de doorslag: stikstof, wonen of toch armoedebeleid? Pluis je daarvoor alle verkiezingsprogramma’s uit, óók voor de waterschapsverkiezingen?

De LC-verkiezingspeiler is nog de hele komende week in te vullen via https://www.ersm.nl/lc . De resultaten worden bekend gemaakt op 11 maart.