LC dagoverzicht - 7 september | Aantal zelfdodingen in Friesland daalt en Groeifonds niet dé reddingsboei van de Lelylijn

De nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Groningen zou in zijn eentje de complete hap infrageld uit het investeringsfonds souperen.

De nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Groningen zou in zijn eentje de complete hap infrageld uit het investeringsfonds souperen.

Vandaag maakten ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) de contouren van het Groeifonds bekend. Wat blijkt? Het nieuwe fonds kan niet dé reddingsboei zijn voor de Lelylijn. De nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Groningen zou in zijn eentje de complete hap infrageld uit het investeringsfonds souperen. Dit en meer in ons overzicht van het belangrijkste nieuws van de afgelopen 24 uur.

Mediahuis in gesprek met NDC mediagroep over overname

Het Belgische mediabedrijf Mediahuis is in gesprek met NDC mediagroep, uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant, over een overname van het bedrijf. De Belgische uitgever praat met aandeelhouders FB Oranjewoud en Je Maintiendrai Fonds over de verkoop van aandelen, bevestigt de directie van NDC. Aandeelhouders en directieleden willen verder niets zeggen over de lopende overnamegesprekken. In Nederland is Mediahuis eigenaar van NRC, nrc.next, De Telegraaf en regionale kranten in Limburg, Noord- en Zuid-Holland, zoals het Noordhollands Dagblad, de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad en De Limburger. Lees hier verder.
 

Analyse | Groeifonds is niet dé reddingsboei van de Lelylijn

Een kleine 7 miljard euro komt er de komende vijf jaar vanuit het nationaal Groeifonds beschikbaar voor infrastructurele projecten. Alleen daarom al kan dit nieuwe fonds niet dé reddingsboei zijn voor de Lelylijn. De nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Groningen (kosten: tussen de 3 en 6 miljard euro) zou in zijn eentje de complete hap infrageld uit het investeringsfonds souperen.

Aanvankelijk zou er 50 miljard euro beschikbaar komen, maar dit is teruggeschroefd naar eerst 20 miljard euro voor de komende vijf jaar. Een derde van het geld is bestemd voor infrastructuur, een derde voor kennisontwikkeling en een derde voor innovatie en research and development. Lees hier verder.

Itzhak de Laat en Suzanne Schulting shorttrackers van het jaar

Itzhak de Laat en Suzanne Schulting zijn door schaatsbond KNSB uitgeroepen tot de shorttracker en shorttrackster van het jaar 2020. Ze hebben in Amsterdam de bijbehorende prijzen in ontvangst genomen. De Laat (26) won bij het Europees kampioenschap in Debrecen zilver op de 1500 meter. Schulting werd in de Hongaarse stad met overmacht Europees kampioen, zowel individueel als met het relayteam. Vanwege de coronacrisis kon het wereldkampioenschap, gepland in Seoul, niet doorgaan.

Vragen over 'overlastgevende' deelscooters in Leeuwarden

De fractie van PAL Groen Links in Leeuwarden heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de deelscooters die GO Sharing in Leeuwarden aanbiedt.

De vragen hebben betrekking op de kinderziektes die het systeem volgens de fractie nog heeft. Veel Leeuwarders ergeren zich bijvoorbeeld aan de lukraak geplaatste scooters in de openbare ruimte en er zou ook sprake zijn van vandalisme. „Soms leidt deze overlast tot ongewenste en onveilige situaties, bijvoorbeeld wanneer de openbare ruimte minder goed toegankelijk is voor mensen die gebruik maken van een rolstoel”, aldus de fractie.

Reclassering op zoek naar werkplekken voor taakgestraften

De drie reclasseringsinstellingen in Nederland zijn naarstig op zoek naar werkplekken waar mensen terechtkunnen die een taakstraf opgelegd hebben gekregen wegens het plegen van een misdrijf. Door corona zijn veel reguliere werkplekken weggevallen. De achterstanden lopen flink op. Volgens Stephanie van Erve van Reclassering Nederland is het momenteel alle hens aan dek en staat de reclassering voor een pittige klus. De achterstanden die nu ontstaan, moeten eind 2021 zijn weggewerkt. Van Erve: ,,We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken.’’ Bij een nieuwe lockdown of verdere beperkingen als gevolg van het coronavirus dreigt de uitvoering volledig spaak te lopen. ,,Dat is het ergste scenario’’, aldus Van Erve.

Exacte cijfers van de laatste ontwikkelingen zijn er nog niet. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 30.000 taakstraffen opgelegd. Het gaat dan in totaal om twee miljoen uren. Bij het uitbreken van het coronavirus, in maart, kwam de uitvoering van de taakstraffen volledig stil te liggen. In juni is de draad weer opgepakt. Maar vanwege de anderhalvemeterregel kan de maximale capaciteit niet worden benut. De vraag naar werkplekken is vele malen groter dan de reclassering aankan. Lees hier verder.

Water onder de Waddenzeedijk door?

Hoe groot is het risico dat er water onder de Waddenzeedijk door lekt? Dat laat Wetterskip Fryslân bepalen door bodemonderzoekers van Deltares en Fugro. Hun naspeuringen richten zich op het fenomeen piping. Hierbij ontstaan onder een dijk door kanaaltjes waar water en gronddeeltjes doorheen spoelen en aan de landzijde opwellen. Dit kan ontstaan door een verschil in waterstand aan weerszijden van de dijk. Wanneer er door de druk van het water steeds meer grond mee spoelt, kan de dijk verzwakt raken of zelfs doorbreken.

Piping is vooral bekend van rivierdijken waar vaker langdurig water voor de dijk staat. De rekenmodellen die gebruikt worden om de risico’s van dijkverzwakking te bepalen zijn dan ook gebaseerd op een ondergrond met rivierzand.

Het nieuwe onderzoek moet duidelijk maken of deze modellen ook opgaan voor dijken op getijdenzand, zoals die rond de Waddenzee. De veronderstelling is dat het getijdenzand minder gevoelig is voor piping. Lees hier verder.

Aantal zelfdodingen in Friesland opnieuw gedaald

Voor het derde achtereenvolgende jaar is het aantal zelfdodingen in Friesland afgenomen. In 2016 stond het aantal op 90 zelfdodingen, tegenover 68 in 2019.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit juli, de GGD geeft opnieuw aandacht aan de cijfers naar aanleiding van Wereld Suïcide Preventie Dag, donderdag.

Mensen die worstelen met zelfmoordgedachten of zich zorgen maken over een naaste kunnen hulp krijgen via de hulplijn 113 zelfmoordpreventie.

Eén op de zes Friezen heeft een caravan of camper

Na Drenthe is Friesland de kampeerprovincie van Nederland. Uit cijfers van brancheorganisatie Bovag blijkt dat ongeveer één op de zes Friezen - gerekend naar meerpersoonshuishoudens - een camper of caravan in bezit heeft.

Dat komt volgens Bovag neer op 17,3 procent, ofwel 32.118 campers of caravans per 1 september. Drenthe is koploper, waar bijna één op de vijf gezinnen (19 procent) een caravan of camper bezit.

Wanneer zuiver op aantallen wordt gelet, wonen de meeste bezitters van een mobiel onderkomen in de Noord-Brabant. In die provincie staan bij ruim 95.000 gezinnen een caravan of camper geregistreerd, stelt de brancheorganisatie Bovag na een analyse van de registraties. Lees hier verder.