Kunstenaars beginnen aan lint van landschapswerken

Van een compost-hoop tot een oplaadpunt voor mobieltjes op windenergie. Drie kunstenaars beginnen binnenkort aan hun landschapskunstwerken in De Friese Wouden.

Het meerjarige kunstproject Stream is een initiatief van Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden en Stichting Tijd. De bedoeling is dat er in het buitengebied van Smallingerland, Opsterland en Heerenveen kunstwerken ontstaan met hulp van het publiek. Er zijn om te beginnen drie kunstenaars uitgenodigd.

De landschapskunstwerken zullen steeds van vorm veranderen doordat ze worden overgeleverd aan de grillen van de natuur. ,,Se komme op plakken dêr’t se stean bliuwe kinne, fergean kinne, bloeie en groeie kinne en dêr’t keunstners weromkomme kinne om der wer oan te wurkjen’’, zegt Tineke de Groot, zakelijk leider van Stream.

Kunstenaar Elmo Vermijs bedacht voor Stream de Kom-Post, een paviljoen opgebouwd uit organisch materiaal dat uiteindelijk verandert in compost. Tijdens dit proces komt veel warmte vrij, waardoor het een behaaglijke plek wordt om op koude dagen van de natuur te genieten. ,,As it ôffal fertard is, kin it útstruid wurde oer de túntsjes yn de buert.’’

Vermijs bouwt eerst een tijdelijke proefopstelling bij De Veenhoop: een zogeheten biomeiler. De constructie van deze grote compost-hoop wordt opgetrokken uit gestapelde stoeptegels. Dit is geheel in de geest van kunstenaar en filosoof Louis le Roy, grondlegger van het gedachtegoed van Stichting Tijd. In de installatie is straks zitplaats voor een man of twee.

De biomeiler wordt op zaterdag 29 oktober, tijdens de Nacht van de Nacht, in gebruik genomen. Dan wordt er tussen de stoeptegels organisch afval gestort, verzameld in de omgeving. Zo zal restaurant It Polderhûs in De Veenhoop de komende tijd al zijn koffiedrab verzamelen.

In natuurgebied De Deelen bij Heerenveen gaat Walter van Broekhuizen aan de slag. Zijn kunstwerk zal passen bij de vorm van De Deelen, waar destijds turf is afgegraven in rechte stroken, en wordt opgetrokken uit materialen uit het gebied. Bezoekers kunnen straks uitrusten op het object, kinderen kunnen het beklimmen.

Ook plaatst hij er een oplaadpunt voor smartphones, aangedreven door een zelfgebouwde windmolen. Van Broekhuizen noemt het ,,een knipoog naar de nimmer aflatende behoefte van de moderne mens aan energie en het turen op een scherm’’.

,,Hy hopet dat minsken tinke: ‘Wêr bin ik no eins mei dwaande? Ik stean hjir yn de prachtige natuer en bin drok dwaande mei myn mobyl’...’’ , aldus De Groot.

De derde kunstenaar die een werk voorbereidt voor Stream is Erik Odijk. Hij maakte een korte film over het natuurschoon van Landgoed Olterterp, een opmaat naar een groter filmproject. Lilith, Far out North # part 1 wordt gepresenteerd op donderdag 27 oktober tijdens het jaarlijks symposium van de Stichting Tijd .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland