Kun je psychische klachten door corona te lijf gaan met een game op je telefoon?

Louis Zantema en Margryt Fennema van Reducept in Leeuwarden willen met een game mensen helpen. Zowel patiënten die corona hebben gehad als mensen die mentale klachten hebben gevolg coronamaatregelen kunnen baat hebben van 'serious game' Corona Combat.

Louis Zantema en Margryt Fennema van Reducept in Leeuwarden willen met een game mensen helpen. Zowel patiënten die corona hebben gehad als mensen die mentale klachten hebben gevolg coronamaatregelen kunnen baat hebben van 'serious game' Corona Combat. Foto: Niels Westra

Kan het spelen van een spel op een mobiele telefoon helpen om mentale klachten als gevolg van de coronamaatregelen te verlichten?

Het Leeuwarder bedrijf Reducept denkt van wel, gesteund door het lectoraat Serious Gaming van hogeschool NHL Stenden. Met financiële steun van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland onderzoekt Reducept of het iets kan doen aan coronaklachten.