Kritisch rapport over Leeuwarder festivalbeleid: 'Het doel heiligde de middelen'

Psy-Fi 2018 in de Groene Ster bij Leeuwarden.

Psy-Fi 2018 in de Groene Ster bij Leeuwarden. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het doel heiligde de middelen. Zo reageert Gijs Jacobse van Gemeentebelangen op het rapport van de Rekenkamer. Gemeentebelangen nam het initiatief tot het onderzoek.

Lees ook | Rekenkamer: Leeuwarden leed aan tunnelvisie bij vergunningen festivals Groene Ster

,,We kunnen niet anders dan concluderen dat onze zorgen terecht waren. De gemeente negeerde rechterlijke uitspraken uit het verleden bij nieuwe ontheffingen en deed er veel aan om beroep- en bezwaarmogelijkheden te belemmeren. Het lijkt of voor de gemeente het spreekwoord ‘het doel heiligt de middelen’ leidend was.” Aldus Gijs Jacobse. De fractievoorzitter van Gemeentebelangen zegt uit te zien naar de reactie van het college op het rapport.

Sjoerd Feitsma

Sjoerd Feitsma die als wethouder cultuur (mede-) verantwoordelijk was voor het verstrekken van de vergunningen en ontheffingen, nam voor de zomervakantie afscheid. Hij heeft een nieuwe baan. Zijn opvolger, Hein Kuiken, was bij de presentatie van het rapport aanwezig. ,,Ik heb het rapport net gekregen en heb tijd nodig om het te bestuderen. En daarna zullen we met een bestuurlijke reactie komen van het college. Dat is de route.”

Vervelend niet het juiste woord

Kuiken ‘erft’ de portefeuille van Feitsma en dus ook het festivalbeleid. Is hij niet geschrokken van de kritiek van de Rekenkamer? ,,Op een aantal punten worden er stevige uitspraken gedaan. We gaan nu kijken of het mogelijk is om daar wat tegenover te zetten.” Is zo’n rapport dan vervelend voor een net begonnen verantwoordelijk wethouder? ,,Vervelend is niet het juiste woord. Het is ook bedoeld om van te leren.

Groene Ster Duurzaam

Theo van Gelder van Groene Ster Duurzaam is blij met het rapport. ,,Het geeft aan dat de gemeente grenzen heeft opgezocht, en heeft overschreden. De rechter heeft uitspraken gedaan, waar de gemeente niets mee deed. Kijk, de meeste mensen die er last van hebben, wonen niet in Leeuwarder maar in Tytjerksteradiel. En daar wordt niet naar geluisterd, blijkt ook uit dit rapport. Wij kregen kritiek toen het overleg in 2017 niets opleverde, nu blijkt dat de gemeente dat overleg blokkeerde.”

Binnenkort komt het college met een reactie. Daarna wordt het rapport besproken in de raad.