Krapte op elektriciteitsnet dwingt tot samenwerking

Een zonnepark ter illustratie. FOTO ANP

De krapte op het elektriciteitsnetwerk brengt ook iets goeds met zich mee. Het probleem dwingt verschillende partijen namelijk om na te denken over oplossingen.

Dat betoogde Bouwe de Boer van de stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân donderdag tijdens een webinar over de sterk toenemende drukte op het net. Die wordt vooral veroorzaakt door de opwek van zonne-energie, maar ook steeds meer door stroomgebruik voor warmtepompen en elektrische auto’s.

Steeds vaker krijgen bedrijven die willen vergroenen de boodschap dat ze voorlopig niet kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Andere ondernemingen kunnen niet uitbreiden door het gebrek aan netwerkruimte. Dat is slecht nieuws met het oog op de klimaatdoelstelling (49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990), maar dus ook voor de werkgelegenheid.

'Der wurdt no hiel hurd neitocht oer in grut probleem en dat is in gelok'

,,Netbehearder Liander soarget foar de bloedfetten fan de enerzjyfoarsjenning en hat hiel lang folslein selsstannich wurkje kinnen, sûnder dat oaren harren der mei bemuoiden”, aldus De Boer. ,,No is elkenien boas omdat der te min kapasiteit is, mar dêr kin Liander neat oan dwaan. It is foar oerheden, Liander, enerzjyprodusinten én –ferbrûkers tiid om gear te wurkjen. Dat besef dringt no troch en dat is mei it each op de takomst hurd noadich. Der wurdt no hiel hurd neitocht oer in grut probleem en dat is in gelok.”

Liander kan ondanks de grote investeringen in het net - dit jaar 126 miljoen euro - de snelle ontwikkelingen niet bijhouden. ,,Wij denken daarom mee over systeemefficiëntie”, zei Oeds Kuipers van de netbeheerder. Hij riep op om qua duurzame opwek minder naar de zon te kijken. ,,Want zonne-energie is niet erg efficiënt in een land als Nederland.”

Slimme oplossingen

Jan Zuidema van adviesbureau Ekwadraat is in de praktijk bezig met slimme oplossingen. Hij houdt zich op de Energiecampus in Leeuwarden bezig met een onderzoek dat het ontlasten van het net rond het Leeuwarder bedrijventerrein De Zwette als doelstelling heeft.

Bij het project zijn ook Liander, de gemeente Leeuwarden, de provincie en de Gasunie betrokken. Bij slimme oplossingen valt te denken aan het bufferen van energie op momenten dat er te veel wordt opgewekt, maar ook aan maken van waterstof uit stroom en het produceren van biogas. ,,We willen een interactie tussen energiesystemen op gang brengen”, vertelde Zuidema.

Der wurdt no hiel hurd neitocht oer in grut probleem en dat is in gelok

Nieuws

menu