'Krapte op arbeidsmarkt biedt kansen voor mensen met een licht verstandelijke beperking'

De NHL. FOTO LC/ERWIN BOERS

Het is ‘eeuwig zonde’ dat veel mensen met een licht verstandelijke handicap nog altijd werkloos aan de zijlijn staan, terwijl de krappe arbeidsmarkt staat te springen om nieuwe werknemers.

Dat stelt Piet Geert Nicolay, lector Weerbaarheid aan NHL Stenden Hogeschool. Uit zijn recente onderzoek blijkt volgens Nicolay dat juist deze doelgroep volop arbeidspotentie heeft: ,,Met een paar simpele do’s en dont’s haal je als werkgever een medewerker voor het leven binnen.”

Naar schatting heeft 12 tot 16 procent van de Nederlandse bevolking heeft volgens Nicolay een licht verstandelijke beperking, wat betekent dat ze een IQ tussen de 50 en 70 hebben. „Dan heb je het over 2,5 tot 3 miljoen mensen.”

Lectoraat weerbaarheid

Al jaren doet hij onderzoek naar deze specifieke doelgroep. Het was voor hem reden om in 2015 te starten met het lectoraat ‘Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking waarbij zijn werkgever Cosis in Groningen en NHL Stenden Hogeschool samenwerken.

Nicolay is gespecialiseerd in de voorwaarden om met deze doelgroep een duurzame arbeidsrelatie op te kunnen bouwen. Daarvoor volgde hij in opdracht van de Arbeidsmarktregio Drenthe 41 mensen met een arbeidsbeperking. Ook sprak Nicolay met 19 werkgevers in de regio Emmen. Beide groepen vroeg hij naar hun belangrijkste succes- en faalfactoren met het oog op een duurzame arbeidsrelatie.

Afwisselende werkzaamheden

„Vaak denken werkgevers bij succesfactoren aan zaken als het creëren van een prikkelarme werkomgeving of het aanbieden van eenvoudige, repeterende taken”, merkt Nicolay. ,,Maar uit ons onderzoek blijkt juist dat afwisselende werkzaamheden en aandacht voor persoonlijke groei de belangrijkste succesfactoren zijn. Werk met weinig uitdaging is voor veel werknemers de grootste faalfactor. Wanneer iedere dag hetzelfde is en er geen kans is op groei, haken veel werknemers af.”

Een tweede grote faalfactor is de hoogte van het salaris en het bijbehorende loonperspectief. „Ik hoor schrijnende verhalen van mensen met een licht verstandelijke beperking die met een fulltimebaan niet genoeg verdienen om op zichzelf te kunnen wonen”, vertelt Nicolay.

Uitblijven vast contract

Ook het uitblijven van een vast contract is volgens de lector vaak pijnlijk. ,,In veel gevallen wordt het tijdelijke contract beëindigd wanneer het subsidietraject voor de werkgever afloopt’’, concludeert Nicolay. Dat is een klap in het gezicht van mensen met een licht verstandelijke beperking. Kennelijk zijn ze niet goed genoeg om écht bij de club te horen.”

Nicolay heeft een paar eenvoudige tips voor werknemers die met deze doelgroep werken: ,,Maak heldere afspraken, wijs één vast aanspreekpunt aan, bied een gevarieerd takenpakket en toon waardering in de vorm van complimentjes, loon en persoonlijke ontwikkelkansen.”

Heilig overtuigd

Van één ding is Nicolay heilig overtuigd. ,,Wanneer je mensen met een licht verstandelijke beperking een eerlijke kans geeft, haal je een werknemer voor het leven binnen. Deze doelgroep gaat voor je door het vuur en is ontzettend trots en trouw. Een betere ambassadeur kun je je als werkgever niet wensen.”

Zaterdag 3 december was het de internationale dag voor mensen met een beperking, bedoeld om het gesprek aan te gaan over gelijke kansen.

Nieuws

menu