Kort geding pal voor start Psy-Fi

De voorbereidingen voor Psy-Fi zijn inmiddels begonnen. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De opbouw van festival Psy-Fi is al los, maar de organisatie verkeert nog in spanning over de voorwaarden. De rechtbank beslist uiterlijk maandag.

Het psychedelische trancemuziekfestival in de Groene Ster bij Leeuwarden is al jaren onderwerp van felle strijd. Gisteren ontmoetten de gemeente, het festivalbestuur en omwonenden elkaar andermaal voor de rechtbank met als inzet de derde editie, die komende week van dinsdag tot zondag duurt.

Centrale persoon bij de bezwaarmakers is Theo van Gelder. Als voorzitter van de Stichting Groene Ster Duurzaam spande hij een kort geding aan. Zij vrouw stapte ook naar de rechter, maar dan op persoonlijke titel. Hun belangrijkste eisen: strengere geluidsnormen, betere handhaving en verplichting aan de gemeente om vooraf een dwangsom te bepalen, als stok achter de deur tegen overtredingen door Psy-Fi.

Geluidssterkte

Voorzieningenrechter Erna Visser wijdde maandag ruim twee uur aan het horen van alle partijen. Net als in eerdere jaren ontstond een uiterst complexe discussie rond de toegestane geluidssterkte. Volgens de gemeente voldeed vorig jaar het aantal decibels op alle ‘referentiepunten’ aan de regels. Omwonenden bestrijden dit en vinden dat de gemeentelijke meting de werkelijke basdreun niet goed in kaart brengt.

Hoe dan ook zullen dit jaar voortdurend twee beambten de geluidssterkte in de gaten houden, belooft de gemeente. Staat het geluid te hard, dan vragen ze de organisatie om het volume te dimmen. Gaat dit niet vlug genoeg, dan kunnen ze met een dwangsom dreigen .

Twee beambten houden tijdens festival geluidssterkte voortdurend in de gaten

Sowieso moest het festival dit jaar al fors worden aangepast . Er zullen namelijk veel strengere nachtelijke geluidsregels worden gehandhaafd dan in eerdere jaren.

Het terrein veranderde vorig jaar in een chaos. Door slecht toezicht ontstond een parkeer- en kampeerbende en het terrein diende zelfs als openbaar toilet. Mede door zware regen was het gebied pas in mei dit jaar hersteld, aldus de gemeente. Volgens omwonenden is de schade nog steeds zichtbaar.

Calamiteitenroute

Dit jaar beloven de gemeente en het festivalbestuur een betere organisatie. In de Groene Ster worden maximaal 600 auto’s en 400 campers toegelaten. De rest moet bij het WTC parkeren en als daar te weinig plek is, kan het terrein bij de Kenniscampus als overloop dienen.

Acht gemeentelijke toezichthouders, 44 beveiligers en enkele stadswachten houden alles in de gaten, belooft de gemeente. Auto’s die foutparkeren op de toegangswegen naar het festival worden zo snel mogelijk weggesleept. Rechter Visser wees hierbij op de calamiteitenroute: ,,Dit is een belangrijk punt voor mij, vanwege de veiligheid.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Psy-Fi
Festivals Groene Ster