Koortsige daklozen meteen in isolatie geplaatst: 'Coronavirus leeft heel erg onder dak- en thuislozen'

Opvang Zienn.

De nachtopvang van Zienn heeft een isolatieafdeling voor acht personen ingericht, voor het geval zieke dak- en thuislozen aankloppen. Daarnaast heeft de opvangorganisatie regels aangescherpt vanwege het coronavirus.

Ook al zitten er veel mensen ‘op een kluitje’, in overleg met de gemeente Leeuwarden houdt Zienn de dag- en nachtopvang gewoon open. ,,Zo blijft er een plek waar mensen die dakloos zijn naartoe kunnen, en is er oog, oor en eventueel zorg voor ze. Dat vinden we belangrijk’’, zegt woordvoerster Alfie Faber.

Wel worden sinds afgelopen weekend voorzorgsmaatregelen genomen. Bezoekers van de nachtopvang moeten vóór de ‘incheck’ hun handen wassen en hun temperatuur wordt gemeten. Als die in orde is, moet men eerst verplicht douchen voordat men de gemeenschappelijke ruimte ingaat.

Mondkapjes besteld

Wie verhoging heeft, gaat via de zij-ingang rechtstreeks naar de aparte ‘corona-afdeling’. Het gaat om de voormalige jongerenafdeling die niet meer gebruikt wordt. Hier zijn acht bedden, een douche, toilet en een rookhok.

,,Deze vleugel kan worden afgesloten. Mensen moeten bellen via de intercom als ze iets nodig hebben’’, vertelt Nynke Plantinga, hoofd nachtopvang. Tot nu toe is er nog geen gebruik van gemaakt, en Plantinga hoopt dat dit zo blijft. ,,Maar we hebben voor de zekerheid al wel pakken en mondkapjes besteld voor het personeel.’’

De bedden zijn ook overdag beschikbaar, als dat nodig is. Faber: ,,Mensen met serieuze ziekteverschijnselen kunnen dan blijven. Er is toezicht en als er medische zorg nodig is, dan schalen we op richting GGD, thuiszorg en/of arts.’’ Mocht het aantal van acht plekken te weinig zijn, dan wordt de winterregeling van kracht en komen er bedden bij.

30-35 bezoekers

Volgens Plantinga leeft het virus ,,heel erg’’ onder de doelgroep. ,,Ze zijn angstig, vooral omdat ze geen dak boven het hoofd hebben. Onze mensen zijn kwetsbaar en soms niet heel hygiënisch. Dus dat we nu een eigen afdeling hebben, stelt ze gerust.’’

De nachtopvang trekt in deze periode tussen de 30 en 35 bezoekers, onder wie 2 á 3 vrouwen. De mannen slapen in tweepersoonskamers, de damesafdeling telt zes bedden.

‘s Morgens is de nachtopvang iets langer open dan gebruikelijk, zodat er een goede aansluiting is op de openingstijden van de dagopvang aan de Zuidergrachtswal of die van het Leger des Heils aan de Tuinen, die om 10 uur open gaat.

Op beide plekken worden bezoekers gewezen op de RIVM-richtlijnen rond handen wassen, niezen/hoesten en papieren zakdoekjes gebruiken. Faber: ,,Ook vragen we mensen om afstand van elkaar te houden. Dus in de nachtopvang op de eigen kamer blijven, niet allemaal tegelijk in de gezamenlijke woonkamer etcetera.’’

Bieb

Dat de Leeuwarder bibliotheek nu ook gesloten is, is voor veel dak- en thuislozen een dikke tegenvaller, volgens Plantinga. ,,Daar gingen sommigen dagelijks naartoe. Nu kunnen ze in het weekend bijna nergens terecht, en zijn ze overgeleverd aan de straat. Gelukkig is het aanloophuis nog wel open.’’

In de gebruikersruimte aan de Zuidergrachtswal mogen niet meer dan vier mensen tegelijk naar binnen. Skrep, werkproject voor dak- en thuislozen, gaat alleen door met het buitenwerk voor daklozen, zoals zwerfvuil opruimen. ,,Mensen die een woonplek hebben, vragen we om thuis te blijven. Skrep blijft telefonisch in contact zodat we mensen wel in beeld houden’’, vertelt Alfie Faber.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus