Kon jij blijven zitten? Na halve eeuw is Sybrandy's schijf uitgedraaid

De roemruchte draaischijf verdwijnt na een halve eeuw uit Sybrandy’s Speelpark in Rijs. ,,Feiligens giet foar sentimint.’’

,,Der binne hiel wat gedachten oer gien’’, zegt Simon Sybrandy van Sybrandy’s Speelpark in Rijs over het besluit. ,,Mar hy wie net mear fan dizze tiid. Wêr fynst no in attraksje dêr’t it de bedoeling fan is datst der ôf falst.’’

‘Enige in zijn soort’

De schijf, waarvan de snelheid langzaam werd opgevoerd, was de enige in zijn soort in Nederland, zegt Sybrandy. ,,Miskien wol yn hiel Europa, mar dat wit ik net seker.’’ Uiteindelijk lukte het alleen degene die het midden had weten te bereiken de hele rit uit te zitten. De rest eindigde in het zand of tegen het schuimrubber.

Het draaischijfavontuur was vaak goed voor een schram, schaafwond of tand door de lip. ,,Mar brutst dêr de fuotten net op’’, zegt Sybrandy. De trapskelters en glijbaan bijvoorbeeld eisen meer slachtoffers.

Toch nam het aantal klachten over de draaischijf de laatste jaren toe. ,,Dat kin dochs net?’’ kregen Simon Sybrandy en zoon Rients vaak te horen van verontruste ouders of juffen. Of: ,,Kinne jim dat ding net ticht dwaan?’’

Klimnet

De Sybrandy’s moesten dan ‘nee’ verkopen. Er waren immers voldoende parkbezoekers die er wel graag op wilden. Met het gevolg dat sommige gasten het bij één bezoekje lieten. Die hopen ze terug te winnen met het metershoge klimnet, dat voor de schijf in de plaats komt.

Het idee van dit toestel ontsproot zo’n vijftig jaar geleden aan het brein van Simons neef, Jentje de Jong, de grondlegger van De Jong Constructiebedrijf in Oudega. ,,It wie syn earste elektryske attraksje.’’

Maar nu is het ontwerp ontmanteld. ,,It izer leit klear foar de âldizerboer.’’ Het afgelopen weekeinde deelden de Sybrandy’s het opheffingsbesluit op Facebook.

‘Nostalgie’

Het regende reacties. ,,Jammer..... nooit meer echt goed op je bek gaan en schaafplekken overhouden.... .nostalgie’’, tekende Watze van der Wal aan.

,,Is ineens niet meer veilig zeker’’, noteerde Willem Smink. ,,Zie vertrutting Nederland. Ik leef nog steeds hoor.’’ Verschillenden uitten een hartenkreet: ,,NEEEEEEEE.’’

,,Wy ha ’m earst sloopt en doe pas bekendmakke dat er fuort wie. Wy hienen der wol op rekkene dat der sokke reaksjes komme soenen’’, legt Sybrandy uit. ,,Mar feiligens giet foar sentimint.’’

Nieuws

menu