Komst nieuw stadion Cambuur is nu definitief, gemeenteraad stemt unaniem voor

Alle politieke partijen in de Leeuwarder gemeenteraad hebben maandagavond hun steun uitgesproken voor een nieuw Cambuurstadion bij het WTC-complex.

Een ruime meerderheid in de raad steunde ook het financieringsvoorstel van burgemeester en wethouders. Dit houdt in dat de gemeente 4,5 miljoen euro beschikbaar stelt, zonder dat zij betrokkenheid krijgt bij het stadion (à fonds perdu).

Oppositiepartijen VVD, GBL en List Pier Tilma stemden tegen deze constructie, want zij hadden liever een andere financieringsmethode gekozen.

Het oudere standpunt dat de gemeente helemaal niet hoort te betalen, bleek uiteindelijk voor geen enkele partij een breekpunt.

Na de zomer komt wethouder Henk Deinum met een notitie over de communicatie met omliggende wijken, ondernemers en andere betrokkenen. Die krijgen inspraak in een groot aantal deelplannen, zegt Deinum. ,,Denk aan een veiligheidsplan, parkeerplan, groenplan, beeldkwaliteitsplein.’’

Tijdens een eerdere inspraakbijeenkomst kondigde hij al aan dat de gemeente in gesprek gaat met omwonenden zodra de realisatie begint.

Nieuws

menu