Knechtenwoningen in Woudsend tegen de vlakte? Niet doen, zegt Hûs en Hiem

De knechtenwoningen van zeilschool Het Molenhuis in Woudsend waarvoor een sloopvergunning is verleend. FOTO JEROEN WOLTHUIS

De voormalige woninkjes van zeilschool Het Molenhuis in Woudsend tegen de vlakte? Niet doen, zegt adviescommissie Hûs en Hiem.

,,De doodssteek voor de zeilschool.” Zo werd donderdag het advies van welstandscommissie Hûs en Hiem onthaald. Aan de orde was het Jelleshuis, ofwel de knechtenwoninkjes naast het molenaarshuis, waar sinds jaar en dag Het Molenhuis zetelt.

De zeilschool uit Woudsend wil het verouderde pand nu inruilen voor nieuwbouw. Maar niet iedereen is daar blij mee. En dus was donderdag de vraag: moet het Jelleshuis een monumentenstatus krijgen?

Dat het pand verloederd is, daar waren zeilschoolhouder en commissieleden het over eens. Maar, zo vonden de laatsten, bijzonder is de voormalige rij eenkamerwoningen voor molenknechten wél. ,,Zulke woningen zijn er amper meer in Friesland.”

En dus volgde een positief advies op het verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân. De knechtenwoningen zijn onmisbaar voor de omgeving, en ze vormen een eenheid met de molen en het molenaarshuis.

Even klonken er verwijten. ,,Al 51 jaar heeft Woudsend een zeilschool, en al 51 jaar zetelt die in het Jelleshuis. Daar wordt nu helemaal aan voorbij gegaan. Is dat niet ook erfgoed?”

Maar uiteindelijk kwam Hûs en Hiem met een verzoenende houding. ,,We moeten zoeken naar een intelligente, architectonische oplossing. Een versmelting van oude en nieuwe componenten, dáár ligt de uitdaging.”

Nieuws

Meest gelezen