Klysters, protters en de sidesturt: vogels kijken in coronatijd

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Door het coronavirus moeten veel mensen meer thuis blijven werken om zo een nog grotere uitbraak te voorkomen. Menigeen merkt dan op dat er toch veel vogelsoorten rondom huis en in tuin aanwezig zijn. Dat was dit jaar ook goed te merken aan het aantal bij mij binnenkomende reacties op de publicaties in de Leeuwarder Courant . Dit is het eerste jaar dat er meer dan 2500 reacties binnenkwamen, terwijl dit in normale jaren rond de 1000 tot 1200 zijn.

Ook tijdens korte wandelingen en fietstochtjes in de omgeving wordt er veel gezien en ook gemeld. De laatste weken kwamen veel meldingen van ijsvogels ( iisfûgels ), maar ook andere soorten zorgen voor aangename verrassingen. Zo trof Jan Stobbe uit Balk op 13 december bij een ligboxstal in de omgeving van Harich een klapekster ( toarnekster ) aan. De vogel was kennelijk op zoek naar muizen.