Klysters, protters en de sidesturt: vogels kijken in coronatijd

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Door het coronavirus moeten veel mensen meer thuis blijven werken om zo een nog grotere uitbraak te voorkomen. Menigeen merkt dan op dat er toch veel vogelsoorten rondom huis en in tuin aanwezig zijn. Dat was dit jaar ook goed te merken aan het aantal bij mij binnenkomende reacties op de publicaties in de Leeuwarder Courant . Dit is het eerste jaar dat er meer dan 2500 reacties binnenkwamen, terwijl dit in normale jaren rond de 1000 tot 1200 zijn.

Ook tijdens korte wandelingen en fietstochtjes in de omgeving wordt er veel gezien en ook gemeld. De laatste weken kwamen veel meldingen van ijsvogels ( iisfûgels ), maar ook andere soorten zorgen voor aangename verrassingen. Zo trof Jan Stobbe uit Balk op 13 december bij een ligboxstal in de omgeving van Harich een klapekster ( toarnekster ) aan. De vogel was kennelijk op zoek naar muizen.

Klapeksters worden rond deze tijd wel vaker gezien doch er zijn weinig meldingen uit het zuiden van de provincie. Vaker zien we ze bij het Fochteloërveen, Duurswoudsterheide, Easterskar, Sintjohannesga, de Alde Feanen en de Brandermeer bij Wolvega.

Siebe Haven in Wjelsryp trof in december regelmatig een vrouwtjesmerel ( klyster ) in de tuin aan met een afwijkend kleed. De vogel had op haar rug enkele witte veertjes en is zo individueel te herkennen. Ook bij Feike van Dijk in Rottum zit al enkele weken een vrouwtjesmerel met opvallende witte keelvlek en enkele witte pennen in de vleugel.

Waarnemer S. Dijkstra in Aalsum ontdekte begin december tussen een groep van honderden spreeuwen ( protters ) een die geheel wit van kleur was. Haaye Hilverda uit Akkrum zag half december vanuit zijn woonkamer een grote gele kwikstaart ( winterboumantsje)  op de mestbult naar bruine mestvliegen en kleine vliegjes pikken.

Jan de Vries uit Oosterzee trof op 14 december tussen zijn woning en het Tjeukemeer nog flinke koppels van enkele honderden kieviten ( ljippen ) aan en vroeg zich af of dit overwinteraars zijn. Met de zachte winters van de afgelopen jaren zie je steeds vaker in de wintermaanden kieviten rondstappen op de groene graslanden.

Je zou de pestvogel ( sidesturt ) eigenlijk met deze zachte winters in Friesland niet verwachten, maar ze zijn er wel. Op 20 november zag Sietse Bernardus in Joure er drie in Heerenveen en op 5 december ontdekte Joke Smith er ook drie in haar tuin, waar de vogels snoepten van de vogelkers. Op Terschelling en Schiermonnikoog werd op 9 november ook één gezien.

 

Pestvogels kunnen best lang blijven. Gerco Schutten en anderen zagen er op 13 maart 2020 in Heerenveen bij Skoatterwâld zelfs nog zes bij elkaar. De volgende dag hoorde Vincent Douwes aldaar zelf nog één zingen. Jarich Roosma in Sneek ontdekte in Drachten bij Maartenswoude op 11 april nog vier late.

Pestvogels broeden vanaf eind mei–begin juni in naald- en berkenbossen in het noorden van Scandinavië tot ver in het oosten van Siberië. Via ringonderzoek weten we nog maar weinig van pestvogels die in ons land zijn geringd of gevonden. In 2006 werd er op 21 januari een pestvogel dood gevonden, die op 9 april 2003 als volwassen vogel geringd werd bij Hauho in Finland. De oudste pestvogel werd drie jaar oud.

Voor vogel- en natuurnieuws: E.A. Borgerstraat 66, 8501 NG Joure. Tel. 0513-414788. E-mail-reacties graag voorzien van naam en adres:   j.d.jonglc@home.nl

Nieuws

menu