LC Commentaar | Prijsprikkels werken. Logisch dat ook de burger moet betalen voor zijn CO2-uitstoot via woning en auto

Europa draait de duimschroeven van haar klimaatbeleid stevig aan. Ze zal ook wel moeten. Anders wordt het doel om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren bij lange na niet gehaald.

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven.

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven. Foto: Kees van de Veen

Het Europees Parlement en de lidstaten zijn afgelopen weekend overeengekomen dat het Europese emissiehandelssysteem vanaf 2027 ook gaat gelden voor de burger, nadat het in 2005 was opgezet voor de zware industrie. Een huishouden wordt hierdoor geprikkeld om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen, zowel voor de woning als de auto. Doen ze dat niet, dan moeten ze een CO2-heffing betalen.

Laaghangend fruit

Nieuws

menu