Klimaatdashboard voor wadvogels om sneller op veranderingen in te spelen

Om sneller te kunnen inspelen op de effecten van klimaatverandering op vogels, moet er voor de Waddenzee een klimaatdashboard worden opgetuigd.

Steltlopers op het wad.

Steltlopers op het wad. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Daarvoor pleitte Jonna van Ulzen van Vogelbescherming Nederland en het Programma Naar een Rijke Waddenzee zaterdag tijdens de jaarlijkse lezingendag van Sovon Vogelonderzoek Nederland in Ede.