Boeren in Súdwest-Fryslân mogen energie opwekken met een kleine windmolen op het erf. Eén op drie boeren ziet daar wel heil in

De boerenmolen tot 15 meter hoog krijgt ruimte in Súdwest-Fryslân. De gemeente heeft al 25 belangstellenden.

Kleine windturbines kunnen nu ook een plek krijgen bij agrarische bedrijven in de gemeente Ooststellingwerf.

Kleine windturbines kunnen nu ook een plek krijgen bij agrarische bedrijven in de gemeente Ooststellingwerf. ANP

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft eindelijk de knoop doorgehakt over een handleiding voor het plaatsen van zo’n windturbine. De provincie presenteerde al in mei 2020 het beleid voor kleine windturbines: agrarische bedrijven mogen tot drie windmolens op hun terrein bouwen, ook als ze al zonnepanelen hebben. Met een mix van zonne-energie en windkracht kunnen zij zo zelfvoorzienend worden.

Nieuws

menu