Klap voor sportscholen: 'We hangen in de touwen'

De sportscholen gaan weer op slot, terwijl bewegen zo belangrijk is. ,,Soms hast it idee dat sport net serieus naam wurdt.”

Han de Hair is de eigenaar van Gymnasion in Joure en voorzitter van de Vereniging voor Exclusieve Sportcentra.

Han de Hair is de eigenaar van Gymnasion in Joure en voorzitter van de Vereniging voor Exclusieve Sportcentra. Foto: Simon Bleeker

Het voelt onwerkelijk dat hij opnieuw de deuren van het Bewegingscentrum aan de Leeuwarder Rengerslaan moet sluiten. ,,Mar ik hie der sjoen it tal besmettingen wol rekken mei holden”, vertelt manager Feiko Broersma. Bovendien besloot Duitsland ook al tot een lockdown. ,,Wat Dútslan docht, dogge wy ek.”

Nieuws

Meest gelezen