Klaas van Weperen uit Oosterwolde gaat voor BBB op zoek naar coalitiepartners in Wetterskip Fryslân

Bedrijfsadviseur Klaas van Weperen uit Oosterwolde is door BBB in Wetterskip Fryslân aangetrokken als verkenner.

Klaas van Weperen. Foto: Rens Hooyenga

Klaas van Weperen. Foto: Rens Hooyenga Foto: Rens Hooyenga

Van Weperen heeft samen met een zoon een melkveebedrijf in Oosterwolde met zo’n 560 melkkoeien en 350 stuks jongvee. Als bedrijfsadviseur helpt hij boeren met lastige kwesties zoals nieuwbouw, vergunningen en het aankopen of afstoten van een bedrijf.

‘Weet wat er speelt’