Klaas Westerdijk stopt als skûtsjeschipper van d’Halve Maen: combineren met werk en gezin te lastig

Klaas Westerdijk aan het helmhout van d'Halve Maen.

Klaas Westerdijk aan het helmhout van d'Halve Maen. Foto: Tom Coehoorn

Zijn functie als schipper van d’Halve Maen is niet langer te combineren met werk en gezin. Daarom geeft Klaas Westerdijk (33) uit Woudsend het helmhout van het SKS-skûtsje uit handen.

Vorige week hakte hij voor zichzelf de knoop door. Zaterdag deelde hij het nieuws mee tijdens de algemene ledenvergadering van de SKS.

,,It docht hiel sear, mar der falt ek in lêst fan myn skouders”, zegt hij. ,,Skûtsjeskipper wêze is in grutte ferantwurdlikheid en dy haw ik no net mear. Doe’t ik it fertelde, wie it mûsstil yn de seal. Guon minsken foelen hast fan de stoel. Nei ôfrin kamen in pear jonges nei my ta, kollega-skippers. Se seinen: wat moedich datst dit dochst.”

Westerdijk vertelde in februari in deze krant dat hij nog zes nieuwe bemanningsleden zocht voor het nieuwe seizoen. Inmiddels waren dat nog twee. ,,Dy syktocht is net de reden dat ik der no mei ophâld.”

‘Ik kin net de oandacht jaan dy’t it skûtsje fertsjinnet’

Hij is franchisenemer van De Hypotheker in Emmeloord. ,,En ik bin heit fan twa lytse bern. De tredde is ûnderweis. Ik kin troch alle drokte thús en op de saak net de oandacht jaan oan de Heale Moanne dy’t it skûtsje fertsjinnet.”

In 2017 werd hij schipper van het ‘Philipsskûtsje’. Het voelde als een grote eer dat hij werd gevraagd. Zowel vader Bouwe als moeder Tjitske (zus van oud-schipper Douwe Visser van Sneek) gaf hem de liefde voor het skûtsjesilen mee. ,,Doe hie ik it ek noch in stik rêstiger, it libben wie oersichtliker.”

Eerder zeilde hij al twaalf jaar mee in de SKS-vloot. Hij eindigde tijdens de kampioenschappen waarbij hij aan helmhout zat als achtste, negende, zevende en elfde. In 2020 en 2021 werd wegens het coronavirus niet gezeild.

Een geweldig debuut

In 2018 boekte Westerdijk zijn enige dagzege. Minstens even mooi vond hij zijn debuut in 2017. ,,We waarden tredde op Grou nei in meunstereftige wedstriid.” Afgelopen zomer liep het niet. Er was gedoe met het materiaal, Westerdijk zelf was niet 100 procent geconcentreerd en het boterde niet met zijn adviseur.

,,Ik bin bliid dat we dat seizoen, en sa’t no bliken docht ek myn tiid op de Heale Moanne, mei in twadde plak yn de Roekepôlerace noch goed ôfslute koene.”

Hij sluit zeker niet uit dat hij als schipper ooit terugkeert in de SKS.