Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel

De gemeenteraad van Dantumadiel draagt Klaas Agricola uit Dalfsen voor als nieuwe burgemeester. Hij treedt per 1 december aan, als de ministerraad de voordracht bekrachtigt.

Dan heeft de gemeente weer een 'echte', door de Kroon benoemde burgemeester. Het ambt werd sinds 2014 waargenomen door Sicko Heldoorn. Agricola, Fries om utens, is momenteel wethouder van de gemeente Dalfsen. Hij is politiek actief geworden voor lokale partijen. Voor deze partijen is hij Dalfsen ruim drie jaar gemeenteraadslid en bijna acht jaar wethouder geweest. Eerder werkte hij bij diverse bedrijven in de agrarische sector.

Wat hem in Dantumadiel aanspreekt, is dat men er gedurfde keuzes maakt. Zo koos Dantumadiel onlangs als enige gemeente in Noordoost-Friesland niet voor herindeling.

In Dantumadiel is men erg blij met deze kandidaat, zegt Jan Jitse Visser, voorzitter van de vertrouwenscommissie. In totaal waren er dertien sollicitanten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland