Kinderpardon is een uitzichtloos proces

Het Kinderpardon werkt niet. Vorig jaar werd 80 procent van de aanvragen afgewezen. Advocaten starten de procedure niet meer omdat het uitzichtloos is. Dat blijkt uit recente cijfers van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen, komen in aanmerking voor het Kinderpardon. Toch worden aanvragen voor een pardon nauwelijks gehonoreerd, zegt Defence for Children een internationale organisatie die opkomt voor kinderrechten.

In 2016 kreeg één gezin een verblijfsvergunning

Sinds de instelling van het Kinderpardon in 2013 tot juni 2017 zijn 120 van de 2120 aanvragen ingewilligd. In 2016 kreeg één gezin een verblijfsvergunning op basis van het pardon en was het percentage afwijzingen 98 procent.

Het aantal mensen dat een beroep op het Kinderpardon doet, loopt fors terug. Van 880 in het eerste jaar naar 70 in de eerste helft van 2017. ,,Dat komt omdat advocaten met zo’n groot afwijzingspercentage de procedure niet meer opstarten voor hun cliënten’’, zegt Martine Goeman van Defence for Children.

Het gaat onder andere om kinderen uit Afghanistan, Rusland en Armenië. Landelijk zou het om 400 kinderen gaan.

Wie niet meewerkt aan terugkeer, wordt uitgezet

Het meewerkcriterium is waar een aanvraag meestal op stukloopt. Het criterium houdt in dat een uitgeprocedeerde asielzoeker moet meewerken aan zijn eigen uitzetting. Dan gaat het er onder meer om dat de vreemdeling contact moet opnemen met de autoriteit in het land van herkomst en aanwezig is bij afspraken met de Dienst Terugkeer en Vertrek. ,,Er wordt altijd gekeken naar het totale gedrag van de vreemdeling met betrekking tot terugkeer’’, zegt Lennart Wegewijs van het Ministerie van Veiligheid en Justitie namens de IND.

Wie niet of niet goed genoeg meewerkt verliest de kans op een pardon. Defence for Children zegt dat het meewerkcriterium bijna onhaalbaar is. ,,Zo kan een kind zes jaar in de eerste asielprocedure verwikkeld zijn, maar moet het tegelijkertijd aan terugkeer meewerken.’’

Kinderombudsvrouw wil af van meewerkcriterium

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil al langer dat het meewerkcriterium wordt geschrapt. Zij deed een onderzoek waaruit bleek dat kinderen na vijf jaar in een land niet meer zonder schade voor hun ontwikkeling kunnen vertrekken.

Goeman: ,,Het doel van de regeling moet zijn dat kinderen niet de dupe worden van lange procedures. De autoriteiten hebben vijf jaar de tijd om te werken aan een oplossing. Dat kan ook terugkeer zijn. Na die vijf jaar heeft de verblijfsonzekerheid lang genoeg geduurd, de rechten van het kind gaan dan voor. De overheid denkt hier echter anders over.’’

Nieuws

Meest gelezen