Kijkt Schouten uit naar het einde van dit ministerschap?

Carola Schouten werd in zomer van 2018 tot twee keer toe uitgeroepen tot de populairste minister van het kabinet-Rutte III. Zowel in de peiling van Maurice de Hond als in die van Een Vandaag kreeg de landbouwminister van alle zestien bewindslieden de hoogste beoordeling. De boerendochter straalde betrokkenheid, passie en deskundigheid uit en daarmee scoorde ze goed bij zowel de eigen achterban als bij de kiezers van de oppositie.

Landbouwminister Carola Schouten. FOTO ANP

Landbouwminister Carola Schouten. FOTO ANP

Of Schouten ook nu nog deze ranglijst aanvoert, is nog maar de vraag. Twee jaar na deze peilingen is de conclusie dat ze bij de grote dossiers weinig gedaan heeft gekregen.

De ChristenUnie-politicus zei bij haar aantreden in oktober 2017 dat ze een landbouw ambieerde die in harmonie opereert met de natuur. Een jaar later verwoordde ze die ambitie in haar visie om te komen tot een kringlooplandbouw. Het is bij ambities gebleven. Concrete plannen zijn er niet gekomen, blijkbaar omdat het haar ook niet duidelijk voor ogen staat hoe je zo’n landbouw nu precies handen en voeten geeft. En blijkbaar ook omdat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie en zo’n type landbouw alleen kans van slagen heeft op Europese schaal.

Stikstofdossier

Het verwijt dat er zo weinig gebeurt, pareert Schouten met de bewering dat systeemveranderingen een kwestie van lange adem zijn. Iets wat vijftig jaar heeft gefunctioneerd, verander ik niet zomaar in twee of drie jaar, zei ze onlangs bij Zomergasten .

Des te opmerkelijker is het dat Schouten zich in het stikstofdossier zo verliest in de details. Zo wilde ze van september tot en met december het eiwitgehalte van krachtvoer voor koeien aan banden leggen. Om zodoende dit jaar nog even wat stikstofwinst in te kunnen boeken voor woningbouw en infrastructurele werken.

Vriend en vijand vonden de voermaatregel een onzinnig, bureaucratisch gedrocht en een gevaar voor de diergezondheid. Zelfs Mobilisation for the Environment, de milieuorganisatie die het meest aandringt op een forse vermindering van de stikstofuitstoot, hekelde de maatregel en stelde dat het veel effectiever is om versneld een aantal kolencentrales te sluiten.

Betrokkenheid of verschilligheid?

Uiteindelijk ging de minister vorige week dan toch om. Onderzoek van Wageningen University wijst uit dat het eiwitgehalte in ruwvoer (gras, kuil) dit jaar laag is, waardoor haar krachtvoerregels voor veel boeren problematisch zouden kunnen uitpakken. Het bevreemdt dat Schouten geen excuses maakt voor alle door haar veroorzaakte overlast en doodleuk een alternatief uit de hoge hoed tovert die ook al op de plank lag: de warme sanering van de varkenshouderij in gebieden met geuroverlast.

Heeft betrokkenheid plaats gemaakt voor onverschilligheid? Schouten lijkt wel uit te zien naar het einde van dit ministerschap. Veelzeggend was haar reactie tijdens diezelfde Zomergasten bij een fragment over Sicco Mansholt die van 1945 tot 1958 acht keer

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar  commentaar@lc.nl  .
 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Commentaar