Kijk terug: LC Live met Leeuwarder wethouder Hilde Tjeerdema over jeugdzorg

Bij de gemeenten stapelen de tekorten op jeugdzorg zich op. Het rijk heeft in 2015 beknibbeld bij de overdracht van de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en jeugdzorg naar gemeenten, maar de Friese gemeenten blijken ook te royaal te zijn geweest bij het financieren van deze zorg.

Hilde Tjeerdema, wethouder in Leeuwarden, vertelde eerder in de Leeuwarder Courant mede namens de achttien centrumgemeenten over de situatie waarin de gemeenten zich momenteel bevinden. Zo willen ze dat de financiering van lichte jeugdhulp niet meer bij de overheid komt te liggen.