Waarom leed juist het CDA zo'n verpletterende nederlaag? Friese CDA-prominenten verklaren historisch verkiezingsverlies

Waarom leed juist het CDA zo‘n verpletterende nederlaag bij de Statenverkiezingen en welke lessen moet de partij hieruit trekken? Volgens de Friese CDA-prominenten Geart Benedictus en Albert van der Ploeg had de burger juist van het CDA meer verzet verwacht tegen ,,de hautaine houding van de culturele elite in Den Haag’’.

CDA-prominent Geart Benedictus.

CDA-prominent Geart Benedictus. Foto: Niels de Vries

Friesland en het CDA. Provincie en partij vormden als het ware een twee-eenheid. Zolang het CDA bestaat, was het een permanente machtsfactor in de Friese politiek. Nooit ontbrak de partij in het college van Gedeputeerde Staten. En ondanks een gestage daling van de achterban van 19 zetels in 1991 (toen de Friese Staten overigens nog 55 zetels hadden) naar 8 in 2019, bleef het de grootste partij in de provincie, uitgezonderd in 2011 toen de PvdA zegevierde.