Kievitseieren zoeken in Friesland, een cultuurhistorisch gebeuren. 'Dan schreeuwde ik het soms uit van blijdschap: jaa…. dat is hem!'

Het voorjaar komt er aan, eierzoektijd! Gjalt de Groot, veldman en oud-lid van de roemruchte eierzoekclub De Ald Hij, beschrijft de traditie van de voorname Friese volkssport: het kievitseieren zoeken. ‘Dan klinkt er een kreet over de weilanden, stroomt er een warme gloed door je verkleumde lichaam, komen er tranen in je ogen’.

'En zo werd ik in mijn kindertijd door weiland en vogels, water en vissen, gevormd tot de natuurman in wie het weidevogelleven zo diep verankerd zat, dat het mijn levensloop mede vorm heeft gegeven.'

'En zo werd ik in mijn kindertijd door weiland en vogels, water en vissen, gevormd tot de natuurman in wie het weidevogelleven zo diep verankerd zat, dat het mijn levensloop mede vorm heeft gegeven.'

Leaver yn it Frysk? Lês hjir: