Kerstvakantie verlengen? Fries onderwijs denkt er verschillend over

In het Friese onderwijsland wordt verschillend gedacht over het idee van het Outbreak Management Team (OMT) om de kerstvakantie te verlengen als middel om de coronabesmettingen terug te dringen.

.

. ANP

Directeur Willem Wouda van de openbare scholenkoepel Roobol met basisscholen in de wijde omgeving van Dokkum en Buitenpost wil niet op de zaak vooruitlopen. Het gaat tenslotte om een advies, waarbij het de vraag is of het kabinet dit overneemt. ,,Als het moet, dan moet het’’, aldus Wouda. ,,Maar het heeft niet onze voorkeur om de kinderen weer een week langer thuis te houden dan nodig is.’’

Ook Joop Vogel, bestuurder van CSG Liudger met voortgezet onderwijs in Drachten, Burgum en Waskemeer, denkt aan zijn leerlingen. Die liepen voor de vakantie tijdens de eerste lockdown op sommige onderdelen al hiaten op. Vooral voor eindexamenleerlingen is het nu alle hens aan dek om ze goed voor te bereiden op dit examen. Mocht de kerstvakantie verlengd worden, dan vindt Vogel dat scholen extra tijd moeten krijgen voor de voorbereiding op het examen. De profielvakken van het vmbo mogen scholen bijvoorbeeld zelf examineren. ,,Die zouden we dan meer uit willen smeren.’’

Extra belasting

Vogel stelt nog een voorwaarde. In de extra week moet niet de eis gesteld worden om afstandsonderwijs te geven. ,,Nu al moeten docenten op zo veel verschillende manier les geven. Als iemand thuis zit in quarantaine of verkouden is, moet het onderwijs wel verzorgd worden. Dat is een grote extra belasting voor de onderwijsgevenden. Ze hebben de kerstvakantie hard nodig om bij te komen. Dan moet het niet zo zijn dat ze in de kerstvakantie aan het werk moeten om een week extra thuisonderwijs voor te bereiden.’’

De bestuurder snapt wel dat het OMT ernaar kijkt. ,,Wij zien ook dat de besmettingen in de leeftijdscategorie van twaalf tot negentien jaar oplopen. Alleen gebeurt dit niet op scholen, maar meestal in de vrije tijd van de leerlingen.’’ Mocht extra vakantie bijdragen om het aantal besmettingen terug te dringen en terug te gaan naar normaal, dan wil de school zeker meewerken aan ,,deze goede zaak.’’

'Het advies van het OMT is voor ons leidend'

Directeur Hans Greidanus van PCBO Leeuwarden zegt dat zijn christelijke basisscholen mee zullen werken als het OMT kan onderbouwen dat door deze maatregel het aantal besmettingen wordt teruggedrongen. Hij haalt aan dat dit in België onderzocht is tijdens de herfstvakantie. De extra vakantieweek daar zorgde ervoor dat het aantal besmettingen niet met 2 maar met 4 procent naar beneden liep. ,,Het advies van het OMT is voor ons leidend.’’

Daar stelt Greidanus wel tegenover dat het onderwijs door moet gaan. ,,Het moet geen extra week vakantie worden. Sinds de vorige lockdown zijn we er klaar voor om thuisonderwijs te geven.’’ Organisatorisch moet er wel veel gebeuren, beseft hij. ,,Er moet weer noodopvang komen voor vitale beroepen en bij ouders zullen veel vragen zijn.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus