Kerken in Friesland worstelen met nieuw advies: 'Wie mag er naar de kerk en wie niet?’

Friese kerken worstelen met het nieuwe, strenge bezoekersadvies van minister Ferdinand Grapperhaus. Er is begrip, maar het gemeenteleven wordt gemist.

FOTO

FOTO ANP

Voor de City Life Church in Leeuwarden is de overgang behoorlijk groot. Normaal passen er namelijk zo’n 350 à 400 mensen in de kerk. Nu het advies van 30 bezoekers wordt opgevolgd, staat de kerk grotendeels leeg. ,,Het is ontzettend jammer dat we niet met meer mensen kunnen samenkomen, want de samenkomst is toch een essentieel onderdeel van het christelijk geloof. Toch denk ik dat de maatregel wel nodig is om het virus de kop in te drukken”, zegt pastor Nicolas van Amerom.

Woensdagmiddag besloot de gemeente dat de kinderkerk in CSG Comenius Zamenhof wel door kan gaan. Van Amerom: ,,Mensen die dus door de maatregelen geen dienst kunnen bijwonen, kunnen wel hun kinderen naar de kinderkerk brengen. Voor de ouders willen we iets anders organiseren. We denken nu na over een gebedswandeling.”

‘Tige spitich’

Ook de protestantse gemeente Dokkum–Aalzum–Wetsens schroeft het aantal kerkbezoekers terug. ,,It is tige spitich dat der no noch mar tritich minsken yn meie. Dat is foar ús wer efkes skeakeljen”, aldus Grytsje Woudstra, waarnemend voorzitter van de kerkenraad. ,,Freed hawwe wy in troutsjinst en snein in dooptsjinst. Wy moasten dus hiel goed de reservearringen yn de gaten hâlde, om te sjen of it allegear wol kin aanst. Wy probearje ús safolle mooglik oan de tritich te hâlden.”

Volgens Woudstra wordt het zingen in de kerk gemist. ,,Minsken wolle wol wer sjonge, mar wy moatte no de kreativiteit fan earder dit jier wer efkes oppakke. Sa litte wy bygelyks sang hearre fia YouTube.”

‘Wie mag er naar de kerk en wie niet?’

Voor de Doopsgezinde Gemeente in Leeuwarden verandert er niet heel veel. ,,Wij waren al heel voorzichtig, vooral vanwege onze kwetsbare ouderen”, aldus koster Appie Vellinga. ,,Wat we wel heel moeilijk vinden is het maken van een selectie, nu het maximum op dertig ligt. Wie mag er naar de kerk en wie niet?” Zondag zou de gemeente vieren dat Gerben Bergstra 55 jaar organist is bij de kerk. Vellinga: ,,Dit jubileum kan helaas niet doorgaan.”

Nog niet alle kerken weten hoe ze hun diensten gaan invullen. ,,Dat is ôfhinklik fan wat it tsjerklik buro seit en dat hat noch neat bekendmakke”, zegt Piet van der Veen, koster van de Gereformeerde Gemeente in Drachten. ,,Wat sy ek sizze, wy folgje it advys op. In maatregel is net leuk en elkenien hat dêr wer in oare miening oer, mar wy moatte dwaan wat advisearre wurdt.”

De Nederlandse bisschoppen hebben woensdagavond overlegd of zij zich ook aan het maximum van dertig willen houden. De uitslag daarvan wordt vandaag (donderdag) bekendgemaakt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Religie & spiritualiteit