Vijf kerken in Dantumadiel doen een oproep: kom niet aan de zondagsrust

De Hervormde Kerk in Driesum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Vijf kerkenraden in Dantumadiel roepen het nieuwe college op om niet aan de zondagsrust te tornen. ‘Heilzaam en goed voor ons allen.’

Dat schrijven de kerkenraden in een brief aan de gemeente en de nieuwe raadsleden. De kerkenraden roepen de onderhandelende partijen op om ‘geen voorstellen op te nemen om de ‘verordening winkeltijden gemeente Dantumadiel’ te wijzigen. Wij achten het een groot goed dat er in onze gemeente nog sprake is van zondagsrust.’

Het gaat om de Hervormde gemeente Driezum, de Hervormde gemeente Wouterswoude, de Hersteld Hervormde gemeente Wouterswoude, de christelijke Gereformeerde gemeente Damwoude en de christelijke Gereformeerde Andreasgemeente Broeksterwoude.

Volgens de kerkenraden is de zondagsrust ook goed voor het klimaat. ‘Wanneer winkels op zondag worden opengesteld zal dat weer het nodige extra verkeer en ook energiekosten met zich meebrengen. Uit onderzoek is gebleken dat de winkelvrije zondag één megaton aan uitstoot van CO2 in Nederland op jaarbasis bespaart. Zondagsrust draagt dus op eenvoudige wijze bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Ook als Kerken weten we ons betrokken bij de schepping.’

De kerkbestuurders twijfelen aan de noodzaak van een koopzondag. ‘Wat winnen we ermee? Door zondagsopenstelling is er sprake van een spreiding van consumptie en geen extra consumptie. Ook zijn er hogere kosten, men moet namelijk meer werken om dezelfde omzet te behalen. Dit is met name funest voor het kleinwinkelbedrijf, ook in onze gemeente.’

Afgelopen zomer nog diende de Albert Heijn in Damwâld een verzoek in bij de gemeente om bij wijze van proef op zondag te mogen openen. Tijdens de coalitieonderhandelingen in 2018 besloten Sociaal Links, Gemeentebelangen en ChristenUnie om de winkeltijdenverordening ongemoeid te laten. Wat Sociaal Links betreft wordt daar nu opnieuw over onderhandeld, zei fractievoorzitter Hilda Zwart in augustus nog.

Nieuws

menu