Wanneer toch mijn liefste? Dominee Jan Dirk Wassenaar schreef een boek over twee Friese geliefden in negentiende eeuw

In 1884 sprong de vonk over. De Friese Anna Noordmans en Hantje van Dijk kregen verkering. Jarenlang hadden ze een langeafstandsrelatie, wat veel liefdesbrieven opleverde. Gebiologeerd door de schrijfsels, maakte predikant Jan Dirk Wassenaar een kerkhistorisch boek over het gelovige duo.

Dominee Jan Dirk Wassenaar.

Dominee Jan Dirk Wassenaar. FOTO VINCENT JANNINK

Het is 2016 wanneer predikant Jan Dirk Wassenaar de honderden brieven van Anna en Hantje onder ogen krijgt. Hij is onder de indruk van het liefdesverhaal van de twee, net als van het geestelijke en kerkelijke klimaat waarin ze leefden. In de brieven van Anna is de naschemer van de Friese Reveil (opleving van het hervormd-kerkelijke denken) nog te zien. En de brieven van Hantje, die Friesland verliet om te gaan studeren, bieden een inkijkje in het leven van een student aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de net opgerichte Vrije Universiteit in Amsterdam.